Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Paranazal Sinüs ve Nazal Kavitenin Ekstramedüller Plazmasitomu
 

Paranazal Sinüs ve Nazal Kavitenin Ekstramedüller Plazmasitomu

Özel E., Özdem C., Kaymakçı M., Gür Ö.E., Öksüzler Ö.

Plazma hücreli neoplazmlar, baş boyun bölgesinin ender görülen tümörlerindendir. Ekstramedüller plazmasitom, plazmasitomanın nadir gözlenen bir alt grubudur. Diğer alt gruplar multiple myelom ve kemiğin soliter plazmasitomudur. Ekstramedüller plazmasitom, nazal kavite, paranazal sinüsler ve nazofarenksin nonepitelyal tümörlerinin %4’ünü oluşturur, sıklıkla 6 ve 7.dekatta ve erkeklerde gözlenir. Ekstramedüller plazmasitomların %80’i üst solunum yolu submukozasında lokalizedir ve %10’u multipldır. Paranazal sinüs ve nazal kavite kaynaklı ekstramedüller plazmasitom tanısı alan 2 olgu klinik seyir, tanı, tedavi ve prognoz açısından ilgili literatürler eşliğinde değerlendirilmiştir.

Extramedullary Plasmacytoma of the Paranasal Sinus and Nasal Cavity

Özel E., Özdem C., Kaymakçı M., Gür Ö.E., Öksüzler Ö.

Plasma cell neoplasms are unusual tumors of the head and neck. Extramedullary plasmacytoma is a rare subtype of plasmacytoma. The other subtypes are multiple myeloma and solitary plasmacytoma of bone. Extramedullary plasmacytoma accounts for 4% of non-epitelial tumors of the nasal cavity, paranasal sinuses and nasopharynx and they usually occur in patients between 6 and 7th decades of life and they are more common in men. Approximately 80% of extramedullary plasmacytomas are localized in the submucosa of the upper respiratory tract and 10% are multiple. The aim of this article is to review and to discuss the clinic presentation, diagnosis, treatment and prognosis of the extramedullary plasmacytoma of nasal cavity and paranasal sinuses.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/3 133-137

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale