Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Submandibuler Bezin Küttner Tümörü: Olgu Sunumu
 

Submandibuler Bezin Küttner Tümörü: Olgu Sunumu

Ünal T., Dursun E., Eryılmaz A., Göçer C., İriz A., Durmaz E.

Küttner tümörü diğer adıyla kronik sklerozan sialadenit, özellikle orta yaş erişkinlerin submandibuler bezlerinde görülen benign, inflamatuar bir lezyondur. Klinik özellikleri nedeniyle tükrük bezi neoplazmları ile karışabilir. Küttner tümör T lenfosit immün reaksiyonuna bağlı olarak gelişebilir. Benign bir lezyon olduğu halde malign lezyonlara öncülük edebilir. Kliniğimize baş vuran 44 yaşındaki bir erkek hastadaki sağ submandibuler bezde Küttner tümörü tanısı nedeniyle bu olgu sunumu yapılmış ve ayırıcı tanısı tartışılmıştır.

Kuttner Tumor in Submandibular Gland: A Case Report

Ünal T., Dursun E., Eryılmaz A., Göçer C., İriz A., Durmaz E.

Kuttner tumor, also known as chronic sclerosing sialadenitis, is a benign inflammatory lesion especially seen in middle-aged adults. It may be difficult to distinguish it from the salivary duct neoplasia because of its clinical features. Kuttner tumor may arise due to T lymphocyte immune reaction. It may be a precursor of malignant lesions although it is a benign lesion. We report a case of Kuttner tumor in the right submandibular gland in a 44 years old male patient and discuss its differential diagnosis.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/3 125-128

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale