Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Ludwig Anjini: 26 Olgunun Retrospektif Analizi
 

Ludwig Anjini: 26 Olgunun Retrospektif Analizi

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Alpay H.C., Sapmaz E., Karlıdağ E. G.

Amaç: Ludwig Anjinli hastaların kliniğini, tanısını ve tedavisini tartışmak. Yöntem ve Gereçler : Ludwig Anjini tanısıyla kliniğimizde yatırılarak tedavi edilen 26 hastanın dosyaları retrospektif olarak gözden geçirildi. Etiyolojik ve predispozan faktörler, klinik semptom ve bulgular, apse materyali kültür sonuçları, tedavisi, komplikasyonları ve hastaların hastanede kalış süreleri değerlendirildi. Bulgular: Hastalar yaşları 3 ile 79 arasında değişen, 14 kadın ve 12 erkekten oluşuyordu. Etiyolojideki en önemli faktör 18 hastada (%69.2) diş enfeksiyonuydu. Kliniğimize başvuran hastalarda en sık ateş (%100) ve boyunda şişlik mevcuttu (%100). Bunu sırasıyla yutkunmakla ağrı (%88.4), trismus (%76.9), diş ağrısı (%50), bilateral submandibular kitle (%23), dilde elevasyon (%19.2), yutma güçlüğü (%19.2) ve solunum sıkıntısı (%7.6) izliyordu. Medikal tedavide, parenteral olarak sefazolin sodyum ve metranidazol uygulandı. Hastalardan 18’ine (%69.2) medikal tedavi ile birlikte apse drenajı yapıldı. Apse materyallerinden en fazla üreyen mikroorganizmalar Streptococcus türleri (%27.7) ve koagülaz (-) staphylococcus (%22.2) idi. Ortalama hastanede yatış süresi 9.3± 4.0 gündü. Komplikasyon olarak birer hastada (%3.8) boyunda nekrotizan fasiit ve (%3.8) mediastinit gelişti. Sonuç: Erken dönemde başlanılan geniş spekturumlu parenteral antibiyotik tedavisi ve cerrahi drenaj, Ludwig Anjinli hastalarda hayatı tehdit eden komplikasyonların gelişimini engelleyen, etkin bir tedavi metodudur.

Ludwig's Angina: Retrospective Analysis of 26 Cases

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Alpay H.C., Sapmaz E., Karlıdağ E. G.

Objective: To discuss the clinical presentation, diagnosis and treatment of the patients with Ludwig's angina. Materials and Methods: The medical charts of 26 patients with Ludwig’s angina that were hospitalized in our clinic were reviewed retrospectively. The etiology, clinical symptoms and findings, microbiological cultures of abscess, treatment and complications of the disease and the period of hospitalization were analyzed. Results: There were 14 female and 12 male patients whose ages ranged between 3 and 79 years. The most important etiologic factor was odontogenic infection in 18 patients (69.2%). The most frequent symptoms at presentation were fever (100%) and swelling on the neck (100%). The other symptoms and findings were pain during swallowing (88.4%), trismus (76.9%), toothache (50%), bilateral submandibular nodule (23%), elevation of tongue (19.2%) and difficulty in respiration (7.6%). Cephasoline sodium and metranidasole were used parenterally in the medical treatment of these patients. In addition to the medical treatment, surgical drainage was performed in 18 patients. Streptococcus species (27.7%) and coagulase negative Staphylococcus (22.2%) were mostly grown in cultures of the contents of abscess. The mean period of hospitalization was 9.3± 4.0 days. Necrotising fasciitis in one patient (3.8%) and mediastinit in one patient (3.8%) were the complications developed. Conclusion: The drainage of abscess and medical treatment with broad spectrum antibiotics in early period is effective in the management of Ludwig's angina and it prevents the complications.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/3 119-124

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale