Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Oküloglandüler Tularemi: Nadir Bir Olgu Sunumu
 

Oküloglandüler Tularemi: Nadir Bir Olgu Sunumu

Emir H., Ceylan K., Uzunkulaoğlu H., Kaptan K. Z., Bulut C:

Tularemi, Francisella tularensisin neden olduğu zoonotik bir hastalıktır. Ülseroglandüler, glandüler, oküloglandüler, orofaringeal, intestinal, pnömonik ve tifoidal formlarda hastalık tablolarına neden olabilir. Bu yazıda kliniğimize sol preseptal selülit tanısıyla başvuran bir hastayı değerlendirdik. Tedaviye rağmen şikayetleri devam ettiğinden ve bir hafta sonra sol parotis, submandibuler ve servikal bölgede ağrısız lenfadenopatiler geliştiğinden yapılan immunofloresan yöntemiyle tularemi tanısı kondu.

Oculoglandular Tularemia: A Rare Case Report

Emir H., Ceylan K., Uzunkulaoğlu H., Kaptan K. Z., Bulut C:

Tularemia is a zoonotic disease which Francisella tularensis, takes role in the etiopathogenesis. Tularemia disease can be seen in ulceroglandular, glandular, oculoglandular, orpharyngeal, intestinal pneumonic and typhoidal forms. In this report, we evaluated a case who appealed to our clinic with the diagnosis of left preseptal cellulitis. As her complaints kept going and painless lymphadenopathies occured at the left parotis, submandibular and cervical region after medication in a weeks time, tularemia was diagnosed with the method of immunofleurosaine.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/3 146-149

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale