Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Pediatrik İnternal Larengosel: Olgu Sunumu
 

Pediatrik İnternal Larengosel: Olgu Sunumu

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Avunduk M. C., Köroğlu D.

Larengosel, larengeal sakkülün hava ile dolu anormal bir dilatasyonudur. Endolarengeal hava yolu ya da tirohiyoid membrana doğru uzanabilir. Tirohiyoid membranla olan ilişkisine göre internal, eksternal ya da kombine larengosel olarak sınıflandırılır Semptomlar larengosel boyutuna bağlıdır. Öksürük, ses kısıklığı, stridor, boğaz ağrısına neden olabilir ve boyunda şişlik şeklinde görülebilir. Ancak pek çoğu asemptomatiktir. İnfant ve çocuklarda hava yolu tıkanıklığının nadir nedenlerinden biridir. Tedavi seçenekleri, endoskobik eksizyon ya da marsupiyalizasyon ve lateral tirotomi ya da tirohiyoid membrane yaklaşımı ile eksternal eksizyondur. Bu çalışmada, pediatrik bir internal larengosel olgusu, nadir konjenital larengeal bir patoloji olması nedeniyle sunulmuştur. Literatür gözden geçirilerek hastalığın karakteristik özellikleri tartışılmıştır.

Pediatric Internal Laryngocele: A Case Report

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Avunduk M. C., Köroğlu D.

Laryngocele is an abnormal dilatation of the laryngeal saccule filled with air. It may extend through the thyrohyoid membrane or into the airway. According to its relation to the thyrohyoid membrane, it has been classified as internal, external, or combined laryngocele. Symptoms are related to the size of the laryngocele. It may cause cough, hoarseness, stridor, sore throat and may present as a swelling on the neck. In many cases, it is asymptomatic. Laryngocele is a rare cause of infant and pediatric airway obstruction. Treatment options are endoscopic excision or marsupialization, and excision through a lateral thyrotomy or the thyrohyoid membrane approach. In this study, a pediatric case with an internal laryngocele was presented as a rare congenital laryngeal pathology. Literature was reviewed and characteristics of the disease were discussed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/3 129-132

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale