Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Otorinolarengolojide Karbon Dioksit Lazer Kullanımı: 10 Yılda 640 Hastadan Elde Edilen Tecrübe
 

Otorinolarengolojide Karbon Dioksit Lazer Kullanımı: 10 Yılda 640 Hastadan Elde Edilen Tecrübe

Dursun G., Müderris T., Gökcan M. K.

Amaç: Kliniğimizde karbondioksit lazerin kullanımda olduğu son on yıllık dönemde elde ettiğimiz sonuçların incelenmesi. Yöntem ve Gereçler : Mart 1996-Mart 2006 tarihleri arasında CO2 lazer kullanılarak gerçekleştirilen tüm operasyonlar retrospektif olarak incelendi. Lazer kullanım alanları ve operasyon endikasyonları değerlendirildi. Tüm operasyonlar Lumenis firması tarafından üretilen Compact 30 C ile gerçekleştirildi. Bulgular: Mart 1996 ile Mart 2006 arasında CO2 lazer ile 640 hastaya toplam 686 operasyon uygulandı. Lazer en sık (%88.2) benign patolojiler için kullanılırken en sık endikasyon lazer assiste uvuloplastiydi. Fakat lazerin en sık kullanıldığı alan larenksti. Tartışma: CO2 lazer KBB alanında geniş kullanım alanı olan bir teknolojidir. Bu çalışma CO2 lazerin KBB alanındaki şu andaki kullanım şekillerini özetlemektedir.

Use of Carbon Dioxide Laser in Otorhinolaryngology: Experience with 640 Patients Over 10 Years

Dursun G., Müderris T., Gökcan M. K.

Objective: To share the single institute’s experience in carbon dioxide (CO2) laser surgery in otorhinolaryngology. Study Design/ Materials and Methods: Retrospective analysis of all operations performed with CO2 laser between March 1996 and March 2006. Site(s) of laser use and indication(s) for operations were evaluated. All operations were performed using Compact 30 C™ by Lumenis laser system. Results: Between March 1996 and March 2006, 686 operations were done with CO2 laser at 640 patients. Laser was used mostly ( 88.2%) for benign pathologies and most frequently for laser assisted uvulopalatoplasty operation. However, most frequent region that laser used was larynx. Conclusion: This paper presents the technology and application of CO2 laser beam in ENT and provides a summary of the current status of this field.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/3 108-113

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale