Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Septoplasti Sonrası Tampon Çekilmesi Esnasında Tampon İçine Lidokain İnfiltrasyonunun Oluşan Ağrı Üzerine Etkisi
 

Septoplasti Sonrası Tampon Çekilmesi Esnasında Tampon İçine Lidokain İnfiltrasyonunun Oluşan Ağrı Üzerine Etkisi

Ünal A., Titiz A., Özlügedik S., Tuncay A., Yılmaz F. Y.

Bu çalışmanın amacı septoplasti sonrası tampon çekilirken meydana gelen ağrıya, nazal tamponlara uygulanan %4'lük lidokain rehidrasyonunun etkisini araştırmaktır. Prospektif, randomize, plesebo kontollü olarak planlanan çalışmaya, sadece septoplasti ameliyatı uygulanmış 100 hasta dahil edildi. Operasyon sonrası tüm hastalara aynı tip merocel tampon kullanıldı. Tamponların çekilme işleminden önce hastaların bir nazal pasajındaki tampon 5 ml %4 lidokain ile diğer nazal pasajındaki tampon ise %0,9'luk serum fizyolojik ile rehidrate edildi. Çalışmanın birinci grubundaki 50 hastanın tamponları rehidratasyondan 10 dakika, ikinci gruptaki 50 hastanın ise 15 dakika sonra çekildi. Tüm hastalardan, tampon çekilmesi sırasında oluşan ağrı şiddetini vizüel analog skala ile değerlendirmesi istendi ve elde edilen veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Birinci grupta ağrı şiddetindeki azalma istatistiksel olarak anlamlı değilken (p= 0.412) ikinci gruptaki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p= 0.024). Septoplasti sonrası tamponların çıkarılmadan 15 dakika önce %4 lidokainle rehidratasyonu basit, güvenilir ve ucuz bir işlem olup septoplasti uygulanan hastaların konforuna önemli katkılar sağlamaktadır.

The Influence Of Lıdocaın Infıltratıon On Paın Durıng Remowal Of Nasal Packıng After Septoplasty

Ünal A., Titiz A., Özlügedik S., Tuncay A., Yılmaz F. Y.

The aim of this study is to evaluate the effect of the rehydration of nasal package with 4% lidocaine to the pain during removal of these packages. One hundred patients who underwent septoplasty are included in this prospective, randomized and placebo controlled study. Same type of merocel package is applied to all patients. Before removing, one of the packages was rehydrated with 5 ml of % 4 lidocaine and the other one with % 0,9 NaCl. While the first 50 patients' (group 1) nasal packages were removed 10 minutes after rehydratation, the second 50 patients' (group 2) packages were removed 15 minutes after rehydratation. All patients were requested to mark their pain levels during removal on a visual analog scale. The data obtained from the patients are compared statistically. Although the decrease in the pain level was not statistically significant in the first group (p= 0.412), it was statistically significant in the second group (p= 0.024). Nasal package rehydratation with %4 lidocain 15 minutes before removal is a simple, safe and a cheap process which provides important contribution to patients comfort during removal of nasal package after septoplasty.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale