Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Nazal Vestibuler Stenoz Ve Cerrahi Tedavisi
 

Nazal Vestibuler Stenoz Ve Cerrahi Tedavisi

Şahan M., Yıldırım N.

Nazal vestibuler stenoz (NVS), nazal vestibulün, içini döşeyen cilt ve mukozada muhtelif sebeplerle gelişen granülasyon ve fibröz dokular ve/veya çevreleyen kartilajlardaki deformiteler tarafından belirgin şekilde daraltılmasıdır. En sık sebepleri travmatik ve enflamatuardır. Doğumsal ve iatrojenik nedenler bunları izlerler. Zor ve nüks oranı yüksek olan NVS onarımında, çeşitli ameliyat teknikleri denenmiştir. Bu çalışmanın amacı, NVS cerrahisinde stenozun niteliği ve eşlik eden diğer patolojiler dikkate alınarak farklı ameliyat yöntemlerinin seçilebileceğini, cerrahi travmanın en aza indirilmesinin yararlarını ve ameliyat tekniği kadar ameliyat sonrası bakım ve kontrollerin de tedavi sonucunu etkileyeceğini göstermektir. Burada 1998 ve 2005 yılları arasında, muhtelif cerrahi yöntemlerle tedavi ederek yeterli bir vestibüler açıklık ve bazılarında kozmetik düzelme sağladığımız ve yalnız birini nüks nedeniyle yeniden ameliyat etmek zorunda kaldığımız 5 NVS olgusunu ve tedavi sonuçlarını sunmaktayız. Revizyonla birlikte toplam 6 operasyonun 2'sinde açık, 4'ünde ise kapalı girişim uygulanmış; 3 operasyonda stenoz segmentinin tam rezeksiyonu ve greftleme yöntemi kullanılırken kalan 3 operasyonda darlığın açılmasında submüköz/subkutan rezeksiyonla birlikte vestibulum yüzeyinin kaplanmasında yerel cilt ve mukozadan yararlanılmıştır. Tüm operasyonlardan sonra yumuşak silikon stent uygulanarak 2-4 hafta yerinde tutulmuştur. Olgularımızdan elde ettiğimiz deneyim; cerrahi travmanın olabildiğince sınırlı tutulması, mümkünse yerel fleplerden yararlanılması ve iyi yara bakımının nüks olasılığını azalttığı yönündedir.

Nasal Vestıbular Stenosıs: Presentatıon Of 5 Cases

Şahan M., Yıldırım N.

Nasal vestibular stenosis (NVS) is obstructive constriction of nasal vestibulum by fibrous and granulomatous growths originated from its muco-cutaneous lining or by deformities of surrounding cartilages. Traumas and inflammations constitute its most common etiologies , followed by congenital and iatrogenic causes.Various surgical techniques have been implemented in NVS correction, that is challenging and carries a high recurrence rate.The objective of this study is to demonstrate that; different methods can be employed depending on the type and extent of the stenosis as well as accompanying deformities in NVS surgery, minimizing surgical trauma is prudent and postoperative wound care is as effective as the surgical technique for favorable outcome.We herewith present 5 cases of NVS who were operated in 1998-2005 with various surgical methods with the resultant vestibular patency and in some of the cases cosmetic improvements. Only one of the cases had to be re-operated. In 2 of the patients, external approach was used as 4 operations were carried out with internal approach. In 3 of the operations, stenotic rings were totally resected and surgical defects were grafted, whereas in the remaining 3 operations submucous/cubcutanous resection of the stenotic fibrous tissue is complemented by resurfacing vestibulum with local skin and mucosa. Soft silicon stents were placed in reconstructed vestibules and kept in place for 2-4 weeks postoperatively.The experience we have acquired through these operations indicated that, limiting surgical trauma, utilizing local flaps when possible and good wound care minimize potential recurrences in NVS surgery.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale