Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Obstrüktif Uyku Apnesi Ve Kronik Hastalıklar
 

Obstrüktif Uyku Apnesi Ve Kronik Hastalıklar

Gerek M., Birkent H., Karakoç Ö., Akçam T.

Amaç: Horlama şikayeti ile başvuran hastalarda obstrüktif uyku apnesi (OUA) ile kronik hastalık birlikteliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Hastaların anamnezleri alınarak horlama ve/veya uykuda solunum bozukluğu şikayetlerinin yanı sıra kronik rahatsızlıklarının olup olmadığı sorgulanmış ve kronik hastalıkları kullanmakta oldukları ilaçlar sorularak doğrulanmıştır. Hastalarda OUA varlığının tespiti için polisomnografi testi uygulanmış ve Apne Hipopne İndeksine (AHİ) göre hastalar 4 gruba ayrılmıştır. Bulgular: Hastaların 213' ü erkek 51'i kadındır. Polisomnografi test sonuçlarına göre hastaların 133'ü basit horlama (% 50,4), 66'sı (% 25) hafif derecede OUA, 40'ı (% 15,2) orta derecede OUA ve 25'i (% 9,5) de ağır derecede OUA hastası olarak değerlendirilmiştir Hastaların anamnezlerinden elde edilen bilgiye göre basit horlamalı hastaların 45'inde (% 33,8), hafif şiddette OUA olan hastaların 23'ünde (% 34,8), orta şiddette OUA olan hastaların 17'sinde (% 42,5) ve ağır şiddette OUA olan hastaların 14'ünde (% 56,0) devamlı ilaç kullanmalarını gerektiren bir veya birden fazla bir hastalık hikayesi mevcuttur. Sonuç: OUA şiddeti arttıkça kalp hastalıkları, şeker hastalığı (DM), kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve hipertansiyon görülme oranının arttığı saptanmıştır.

Obstructıve Sleep Apnea And Chronıc Dıseases

Gerek M., Birkent H., Karakoç Ö., Akçam T.

Objective: To determine obstructive sleep apnea (OSA) togetherness with chronic diseases in patients who complain of snoring. Material and Methods: Besides sleep related breathing disorders and snoring, the chronic diseases are asked to the patients in the medical history and presence of chronic diseases confirmed with the drugs that patients used. Then all patients underwent polisomnographic evaluation. After that, patients are divided in to four groups according to the AHI. Results: 213 patients were men and 51 were women. Of 264 patients, 133 patients were simple snorers, 66 patients were mild OSA, 40 patients were moderate OSA and 25 patients were severe OSA according to the results of polisomnographic evaluation. 45 (33,8%) of simple snorers, 23(34,8%) of mild OSA, 17(42,5%) of moderate OSA, 14(56%) of severe OSA patients had one or more chronic disease according to the medical history. Conclusion: As the severity of OSA increased, the prevalence of cardiac disease, diabetes mellitus, hypertension and chronic obstructive pulmonary disease increased.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (1)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale