Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Boyun Bolgesi Dermoid Kistlerinin Ultrason Bulgusu: Misket Dolu Torba İşareti
 

Boyun Bolgesi Dermoid Kistlerinin Ultrason Bulgusu: Misket Dolu Torba İşareti

Sanal H.T.

Boyun bölgesindeki dermoid kistler, gelişimsel patolojiler olup, ekdoderm kaynaklı skuamoz epitelle döşelidirler. İçlerinde farklı deri ekleri (sebase bezler, kil folikülleri ve ter bezleri) barındırırlar. Buna bağlı olarak kist lumeni keratin, sebase materyal ve bazen de killa doludur. Ultrason incelemede, dermoid kistler, sebase materyalin sıvı matriks icinde küçük nodüller halinde biraraya gelmesine bağlı olarak, misket ile doluymuş gibi izlenebilirler. “Misket dolu torba” olarak adlandırılan bu görünüm, boyun bölgesindeki dermoid kistler için oldukça tipik olarak atfedilir. Bu çalışmada, ultrason görüntüleriyle böyle bir olgu sunulmaktadır.

Ultrasound Fındıng Of Dermoıd Cysts Located In Neck Regıon: Sack-Of-Marbles Sıgn

Sanal H.T.

Dermoid cysts around neck region are developmental pathologies that lined with ecdodermally derived squamous epithelium. They contain a variable number of skin appendages (sebaceous glands, hair follicules and sweat glands). As a result, the lumen of the cyst is filled with a mixture of keratin, sebaceous material and occasionally hair. These cysts may appear to be filled with “marbles” due to the coalescence of fat into small nodules within the fluid matrix. This so called appearance “sack-of-marbles” is attributed virtually typical to dermoid cysts in the neck region. Here in this study, such a case with its ultrasound documentation is presented.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale