Larinks Tüberkülozu

Aksoy F., Karaaslan O., Yılmaz F., Elbistanlı S., Taşkın Ü.

Tüberküloz son yıllarda yeniden çok önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Akciğer dışı organ tüberkülozu giderek önem kazanmakta ve yeni olguların yaklaşık %15'ini oluşturmaktadır. Larinks tüberkülozu ender görülen akciğer dışı organ tüberkülozlarından biridir ve günümüzde tüberkülozun laringeal tutulumu tüm tüberküloz olgularının %1'inden daha azdır. Genellikle erkeklerde ve sigara içenlerde görülmesi, ses kısıklığı semptomu vermesi ve endoskopik muayenede kitle görünümü nedeniyle larinks tümörleri ile karışabilir. Hemen daima akciğer tüberkülozunun bir komplikasyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Tüberkülozun yaygınlaştığı günümüzde boğaz ağrısı, kulak ağrısı ve ses kısıklığı gibi yakınmalarla gelen hastaların ayırıcı tanısında larinks tüberkülozu da göz önünde bulundurulmalıdır. Kesin tanıya ulaşmak için mikrobiyolojik ve histopatolojik örnekler alınmalıdır. Bu yazıda bir larinks tüberkülozu olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Laryngeal Tuberculosıs

Aksoy F., Karaaslan O., Yılmaz F., Elbistanlı S., Taşkın Ü.

Tuberculosis again became a major health problem in recent years. Extrapulmonary tuberculosis is gaining importance and it accounts for approximately 15% of all new cases. Laryngeal tuberculosis is one of the rarer forms of extrapulmonary tuberculosis, and today laryngeal involvement of the tuberculosis infection is less than 1% among tuberculosis patients. It may be confused with laryngeal malignancies, because it is usually seen in smoker male patients and it is generally accompanied by hoarseness and appereance of a mass at endoscopy. Usually, it is seen as a complication of pulmonary tuberculosis. When tuberculosis is as widespread as today, laryngeal tuberculosis should also be considered in differential diagnosis of patients presenting with sore throat, otalgia and hoarseness. In order to reach a definitive diagnosis microbiological and histopathological samples should be taken. We aimed in this paper, a laryngeal tuberculosis case was presented with relevant literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (1)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale