Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Nadir Bir Tonsillektomi Endikasyonu: Iga Nefropatisi
 

Nadir Bir Tonsillektomi Endikasyonu: Iga Nefropatisi

Kocatürk S., Beriat K., Ezerarslan H., Doğan C.

Ig A nefropatisi dünyadaki en sık primer glomerül hastalığıdır. Hastalık bir immün kompleks glomerülonefritidir ve farklı histopatolojik özellikler gösterebilir. Hastalık uzun süre klinik bulgu vermeden seyretme eğilimindedir. Primer Ig A nefropatisi yıllardır benign bir hastalık olarak bilinmektedir. Günümüzde ise vakaların çoğunun renal yetmezliğe doğru progresyon gösterme eğiliminde olduğu görülmüştür. Halen böbrek yetmezliği nedeni ile en sık renal transplantasyon sebebi IgA nefropatisidir. Bu olgu sunumunda Ig A nefropatili bir hastanın her akut tonsillit olduğunda hematüri ataklarının tekrarlaması nedeniyle tonsillektomi uygulanan olgu sunulmuştur.

Iga Nephropathy, A Rare Tonsıllectomy Indıcatıon

Kocatürk S., Beriat K., Ezerarslan H., Doğan C.

IgA nephropathy, the most common form of primary glomerular disease in the world, is an immune-complex–mediated glomerulonephritis defined immunohistologically by the presence of glomerular IgA deposits accompanied by a variety of lesions identified histopathologically in the absence of systemic disease. Although primary IgA nephropathy was considered a benign condition for many years, it is now we clearly know that a large number of cases eventually progress to renal failure. It is important that patients undergo further investigations at an early stage despite the tendency. Herein, we report a patient with an Ig A nephropathy desease who have recurrent acute tonsillit with hematuria episodes which was underwent tonsillectomy.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (1)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale