Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Tedaviye Dirençli İzole Dış Kulak Yolu Kaşıntısı
 

Tedaviye Dirençli İzole Dış Kulak Yolu Kaşıntısı

Babademez M.A., Karaşen R.M., Acar B., Karabulut H., Genç S.

İzole kronik dış kulak yolu kaşıntısı KBB polikliniğine başvuran hastalar içinde sık karşılaşılan bir şikayettir. Bu hastalar her ne kadar göz ardı edilsede KBB polkliniğinin tedavi edilmesi ve ikna edilmesi en zor hasta grubudur. Bu semptom özellikle bayan hasta grubunda daha fazladır. Dirençli kulak kaşıntılarında sıklıkla hiçbir patolojik bulgu elde edilemez. Bir çok KBB hekimi bu hastalara değişik tedaviler uygular. Bu tedaviler bazı hastalarda etkili olmasına rağmen bazı hastalarda etkisizdirler.Şikayetin geçmemesi, tekrarlayan şekilde hekime başvuru, başarısızlığa uğramış tedavi girişimleri hem KBB hekimi hemde hasta için oldukça can sıkıcı bir durumdur.Bununla birlikte literatürde bu hasta grubu ile yapılmış çok az çalışma vardır.Biz bu derlemede patoloji, muhtemel etyolojiler, kullanılan tedaviler,alternatif tedavi yöntemlerini inceledik.

Refractory Isolated Prurıtıc External Audıtory Canals

Babademez M.A., Karaşen R.M., Acar B., Karabulut H., Genç S.

In clinical practice, otolaryngologists come across a large number of patients with an itching sensation in the external ear canal. Despite the fact that the patients are rule out whose treatment and convincing are difficult in clinical practice. The disorders had affected males as a general rule. The persistently itch ear canal, often presenting no obvıous pathology. Most otolaryngologists probably treat pruritic EACs with various treatments that have been found to be successful. Although the use of this medications are inefficient in some patients. Treatment failure, repetitive application are boring case for both the patients and doctors.To our knowledge, there has been few studies concerning İsolated Pruritic External Auditory Canals ın the literature thus far. We observed pathology, possible etiology, currently medications, alternative medications ın this review.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale