Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Benign Paroksizmal Pozisyonel Vertigoda Patofizyolojiye Göre Uygun Tedavinin Belirlenmesi
 

Benign Paroksizmal Pozisyonel Vertigoda Patofizyolojiye Göre Uygun Tedavinin Belirlenmesi

Dere H., Özcan İ., Akdoğan Ö., Selçuk A.

Benign paroksizmal pozisyonel vertigo hastalığında başarılı tedavi için tutulan kanalın belirlenmesi kadar patofizyolojinin de belirlenmesi önemlidir. Bu yazıda, tanı manevraları sırasında ortaya çıkan nistagmusun özelliklerine göre patofizyolojik nedenin belirlenmesi (kanalolitiazis, kupulolitiazis, kanalit sıkışması ve santral disinhibisyon mekanizması) ve uygulanması gereken uygun tedavi edici manevralar belirtilmiştir. Benign paroksizmal pozisyonel vertigo düşünülen hastada tanı ve tedavi algoritması verilmiştir

Determınatıon Of Approprıate Treatment In Benıgn Paroxysmal Posıtıonal Vertıgo Accordıng To Pathophysıology

Dere H., Özcan İ., Akdoğan Ö., Selçuk A.

Successful treatment of benign paroxysmal positional vertigo depends not only on the identification of the affected canal, but also on the correct diagnosis of the pathogenesis. In this paper, by determining the pathological mechanisms depending on the characteristics of the nystagmus emerging during diagnostic maneuvers (canalolithiasis, cupulolithiasis, canalith jam, and central disinhibition mechanism), appropriate therapeutic maneuvers due were specified. A diagram for arriving appropriate diagnosis and treatment for benign paroxysmal positional vertigo was designated.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (1)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale