Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Rezidü Tiroid Dokusuna İnvaze Desmoid Tümör
 

Rezidü Tiroid Dokusuna İnvaze Desmoid Tümör

-----, Ünalp H.R., Avcı A., Kamer E., Kar H., Önal M. A.

Desmoid tümörler (Fibromatozis) etyolojileri tam olarak anlaşılamamış nadir yumuşak doku tümörleridir. Ekstraabdominal desmoid tümörler en çok ekstremiteleri veya göğüs duvarını tutarlar fakat rezidü tiroid dokusunu tutan desmoid tümörler çok nadirdir. Bu tümörler sert, lastik kıvamındadır ve çevre dokulara aşırı derecede infitrasyon gösterirler. Uzun süreli takip sonuçlarını bildiren çalışmalarda uzak yayılım yaptığı bildirilmemişse de, rezeksiyon sonrası güçlü bir nüksetme eğilimi vardır. Bu nedenle, eğer mümkünse negatif cerrahi sınırı sağlayacak şekilde geniş radikal rezeksiyon yapılmasının tedavinin başarısı için şart olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte özellikle nüks veya boyundaki vital yapıları tutmuş tümörler küratif cerrahiye engel olabilir. Rezeke edilemeyen veya rezeksiyon sonrası pozitif marjin saptanan hastalarda radyoterapi tümör kontrol için fayda sağlayabilir. Baş ve boyuna nadir yerleşimli bu tümörlerin rezidü tiroid dokusuna invaze olmuş çok nadir bir formunu yayınlamayı amaçladık.

Desmoıd Tumor Invadıng Resıdual Thyroıd Tıssue

-----, Ünalp H.R., Avcı A., Kamer E., Kar H., Önal M. A.

Desmoid tumors (Fibromatosis) are rare soft tissue tumors whose etiology is not completely understood. Extraabdominal desmoid tumors involve mainly the extremities or the chest wall, hovewer, desmoid tumors invading residual thyroid tissue are very rare. These tumors are firm, rubbery, and have a remarkable tendency to infiltrate into surrounding structures. Although distant spread has not been documented in long-term follow-up studies, these tumors have a strong propensity to recur locally after resection. Wide radical resection with negative margins whenever possible has been considered essential to successful management. However, curative resection may be a challenge, particularly for recurrent tumors or those invading vital structures of the neck. Radiotherapy may be beneficial for tumor control in patients with unresectable tumors; those with positive margins after resection. Our objective was to report a very rare form of this head and neck area located tumor invading residual thyroid tissue.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (1)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale