Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Nazal Kemik Fraktürünün Değerlendirilmesi Ve Olfaktör Bozukluğun Etiyolojisindeki Yeri
 

Nazal Kemik Fraktürünün Değerlendirilmesi Ve Olfaktör Bozukluğun Etiyolojisindeki Yeri

Dere H., Akdoğan Ö., Selçuk A., Gürbüz D.

Amaç: Bu çalışmanın amacı retrospektif olarak nazal fraktür analizi ile olfaktör disfonksiyonunu ilişkisini gözlemlemektir. Metod: Retrospektif olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine nazal fraktür tanısı konmuş ve kapalı redüksiyon uygulanan 42 hasta değerlendirilmeye alındı. Bulgular: Acil departmanında nazal veya septal fraktür tanısı ile 42 hasta değerlendirildi. Nazal fraktür tanısı tüm hastalarda nazal grafi ile konuldu. Nazal fraktür vakalarının hepsine kapalı redüksiyon uygulandı ve hastaların 12 ' sinde olfaktör disfonksiyon olduğu izlendi.. Sonuçlar: Nazal grafinin, fasiyal kemik deformitesi olmayan nazal fraktürlü hastaların değerlendirilmesinde yeterli olduğu düşünülmektedir. Bu hastaların aynı zamanda koku bozukluğu açısından değerlendirilmesi gerekir.

Analysıs Of Sımple Nasal Bone Fracture And The Effect Of It On Olfactory Dysfunctıon

Dere H., Akdoğan Ö., Selçuk A., Gürbüz D.

Objective: The aim of this study is to analyze the nasal fracture and associated olfactory dysfunction retrospectively. Methods: The retrospective analysis of 42 patients with nasal fracture treated with closed reduction at Otolaryngology Head and Neck Surgery Department of the Ankara Numune Research and Educational Hospital. Results: There were 42 patients with nasal and or septal fractures evaluated in emergency department. Diagnosis of the fracture was made by direct nasal graphy in all cases. All nasal fractures were treated by closed reduction and olfactory dysfunction was noted in 12 patients. Conclusions: It is concluded that direct nasal graphy for evaluation and closed reduction for treatment are sufficient for nasal bone fracture not associated with other facial bone fractures. These patients should also be evaluated for disturbance in sense of smell.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (2)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale