Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Spazmodik Disfonilerde Botilinum Toksin-A Uygulamasının Hasta Hayat Kalitesi Üzerine Etkileri
 

Spazmodik Disfonilerde Botilinum Toksin-A Uygulamasının Hasta Hayat Kalitesi Üzerine Etkileri

Akın İ., Sağıt M., Vuralkan E., Ceylan B.T., Ece Ü.

Amaç: Bu çalışmada fokal laringeal bir distoni olan spazmodik disfonide (SD) botulinum toksin uygulamasının hasta hayat kalitesi üzerine olan etkileri değerlendirilmiştir. Yöntem ve gereçler: SD'nin hastaların hayat kalitesi üzerindeki etkilerini ve Botilinum toksin (BT) tedavisinin etkisini değerlendirmek için ses handikap endeksi (SHE,Voice handicap index,VHI) kullanılmıştır. BT tedavisi öncesi ve 1 ay sonrasında SHE, 20 SD hastası tarafından doldurulmuştur. Tedavi öncesi ile sonrası değerler Wilcoxon Signed Rank Test yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Tedavi öncesi değerlerde tüm hastalarda toplam yanıtlarda ve alt ölçeklerin yanıtlarında ciddi engellilik izlenmiştir (toplam yanıt, 68,6±12,6; fiziksel, 25,9±5,3; fonksiyonel, 21,8±2,3; duygusal, 20,9±4,2). BT enjeksiyonu sonrası toplam yanıtlarda ve alt ölçeklerin yanıtlarında anlamlı düzelme izlenmiştir (toplam yanıt, 26,4±11,4; fiziksel, 9,2±3,3; fonksiyonel, 8,7±2,0; duygusal, 8,5±5,2). Tartışma ve sonuç: SD hastaları günlük iletişimlerinde farklı derecelerde zorluk çekmektedir. Ülkemizde SD hastalarının hayat kalitesi ile ilgili bir çalışma henüz yapılmamıştır. SHE'de ölçüldüğü gibi, SD hastaların hayat kalitesini ciddi olarak etkilemektedir. BT tedavisi sonrası her 3 alt ölçek ve toplam yanıtlarda iyileşme izlenmektedir.

Effect Of Botulınum Toxın Management Of Spasmodıc Dysphonıa On Lıfe Qualıty Of Patıents

Akın İ., Sağıt M., Vuralkan E., Ceylan B.T., Ece Ü.

Objective: The aim of this study is; to evaluate the effect of botulinum toxin (BT) treatment in Spasmodic Dysphonia (SD), that is a focal dystonia of the larynx, on the quality of life. Material and methods: The Voice Handicap Index (VHI) was used to assess the impact of SD and to evaluate the effect of BT treatment on quality of life. The VHI was completed by 20 consecutive patients with SD before receiving BT injection and 1 month after injection. Pretreatment scores on the VHI were compared with posttreatment scores. Results: Pretreatment scores on the VHI showed significant impairment in all 3 subscales and the total score (total score, 68.6±12.6; physical, 25.9±5.3; functional, 21.8±2.3; and emotional, 20.9±4.2). Statistically significant improvements occurred in all 3 subscale scores and the total score (total score, 26.4±11.4; physical, 9.2±3.3; functional, 8.7±2.0; and emotional, 8.5±5.2) after BT treatment. Conclusion: SD patients have differenet kinds of difficulties in their daily practice. In our country there have been no stuidies that has been done about life quality in SD patients. VHI shows that SD effects quality of life seriosly. Significant improvements in all 3 subscale scores and the total score on the VHI occur after treatment with BT.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (3)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale