Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Kulak Konkası Defektlerinin Tamirinde Postaurikuler Rotasyon Flebi Kullanımı
 

Kulak Konkası Defektlerinin Tamirinde Postaurikuler Rotasyon Flebi Kullanımı

Dağlı Ş., Akoğlu E., Okuyucu Ş., Aslan S., Balcı D.D., Gözel S.

Amaç: Kulak sayvanı yüzün estetik ünitelerinden biri olarak önemlidir. Bu çalışmada kulak konkasında görülen cilt tümörlerinin çıkartılması sonrasında oluşan defektin kapatılmasını sağlayan postaurikuler rotasyon flebi tekniğinin tanıtılması ve tartışılması hedeflenmiştir. Hastalar Ve Yöntemler: Çalışmaya kliniğimize kulak konkası malign cilt tümörü nedeniyle başvuran dört hasta alındı. Hastalardan üçü bazal hücreli karsinom, biri yassı epitel hücreli karsinom tanılıydı. Tüm hastalarda güvenli sınırla tümör rezeksiyonu sonrası oluşan defekt için postaurikuler rotasyon flebi uygulandı. Bulgular: Hiçbir hastada nüks gözlenmedi. Hastaların tamamında fleple rekonstrükte edilen bölge kozmetik olarak kabul edilebilir sınırlardaydı. Bir hastada flepte erken dönemde oluşan dolaşım bozukluğuna bağlı kısmi nekroz debridman ve eksizyonla sekonder iyileşti. Sonuç: Postaurikuler rotasyon flebi kulak konkasında oluşan cilt defektlerinin tamirinde uygulaması kolay ve güvenilir bir yöntemdir.

Postauricular Rotatıon Flap As A Method To Repaır Aurıcular Conchal Defects

Dağlı Ş., Akoğlu E., Okuyucu Ş., Aslan S., Balcı D.D., Gözel S.

Objectives: Auricula has an importance as an aesthetic subunit of the face. The aim of this study is to introduce and discuss the postauricular rotation flap as a reconstruction method after the removal of the maligncutaneous tumors. Patients And Methods: Four patients with malign cutaneous neoplasm of the auricular concha were included in the study. Three patients were diagnosed as basal cell carcinoma, while one had squamous cell carcinoma. All the patients were underwent a postauricular rotation flap reconstruction after the removal of the tumour with safe margins. Results: No patient had a recurrence of tumour. The reconstructed part of the ear had a considerable aesthetic appearance. Partial necrosis due to insufficient circulation of the flap was secondary healed with debridement and excision. Conclusion: Postauricular rotation flap is a simple and reliable method to reconstruct the conchal defects of the ear.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale