Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Polikraniyel Nöropatiler İle Seyreden Ramsay Hunt Sendromu
 

Polikraniyel Nöropatiler İle Seyreden Ramsay Hunt Sendromu

Arısoy B., Şereflican M., Polat M., Köybaşı Şanal S.

Ramsay Hunt Sendromu ile birlikte olan fasyal paralizinin Bell's paralizisine kıyasla daha geç ve sekelli düzeldiği bilinmektedir. Diabet, ileri yaş gibi faktörler de iyileşmeyi olumsuz yönde etkilerler. Sunulan olgu Ramsay Hunt Sendromu tanısı alan çoklu sinir tutulumu ile birlikte diabet ve hipertansiyon gibi sistemik hastalığı da bulunan yetmiş iki yaşında bir kadın hasta olup uygun tedaviye beklenenden çok daha kısa sürede ve tama yakın cevap vermiştir.

Rumsay Hunt Syndrome Wıth Polycranıal Neuropathıes

Arısoy B., Şereflican M., Polat M., Köybaşı Şanal S.

Facial nerve paralysis seen within Ramsay Hunt Syndrome is known to improve in a longer period than Bell's paralysis and frequently with sequelae. Factors like diabetes and elderly age group influence the improvement period negatively. The presented case is a seventy two year old woman with polycranial neuropathies diagnosed as Ramsay Hunt Syndrome. In addition to her diabetes, systemic hypertension and older age, the patient was a faster and better responder to the appropriate treatment than expected.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2008-7 (4)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale