Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Boyun Yerleşimli Hiyalen Vasküler Castleman Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
 

Boyun Yerleşimli Hiyalen Vasküler Castleman Hastalığı: Bir Olgu Sunumu

Özdek A., Korkmaz H., Hücümenoğlu S., Saylam G., Akhüseyinoğlu M., Çoban İ.

Castleman Hastalığı (anjiofoliküler lenf nodu hiperplazisi), benign karakterde, etiyolojisi bilinmeyen, nadir görülen bir hastalıktır. Genellikle mediastinel lenfodenopati ile kendini gösterir, nadiren diğer lenf nodu gruplarını da tutulabilir. Boyunda yerleşimi %10'dan daha az bir orandadır. Castleman hastalığının lenfomadan ayırıcı tanısının yapılması önemlidir. Farklı histolojik tipleri bulunan Castleman hastalığının tedavisi klinik yerleşimine göre değişmektedir ve multisentrik vakaların mortalite ile sonuçlanabileceği unutulmamalıdır. Kırkyedi yaşında erkek hasta kliniğimize boynun sağ tarafında multilobüle dev kitle ile başvurdu. Yaklaşık 3 yıldır olan boyun kitlesi son zamanlarda hızlı büyüme göstermesi üzerine doktora başvurduğunu belirten hastanın klinik ve radyolojik incelemesi lenfoma ile uyumluydu. Yapılan ince iğne aspirasyon sitoloji sonucunun benign lenfoid hiperplazi olması nedeniyle lenf nodu biyopsisi planlandı. Kitle posterior ve lateral boyun planlarını tutmuş konglomere lenfadenopati olarak izlendi. Patolojik inceleme ile hiyalen vasküler Castleman hastalığı tanısı konan hastanın sistemik taramalarında ek patolojisi yoktu. Boyun kitleleri ayırıcı tanısında benign ancak davranışı malign olabilen Castleman hastalığının mutlaka hatırlanması gerektiği düşüncesi ile bu vaka tedavisi ve literatür eşliğinde sunulmuştur.

Hyalen Vascular Castleman Disease in Neck: A Case Report

Özdek A., Korkmaz H., Hücümenoğlu S., Saylam G., Akhüseyinoğlu M., Çoban İ.

Castleman disease (angiofollicular lymph node hyperplasia) is an uncommon benign lymphoproliferative disease with unknown etiology. It is most commonly seen in the mediastinum. It is an uncommon cause of a neck mass; the disease was located in the neck in only 10% of the cases reported in the literature. It must be evaluated for misdiagnosis with lymphoma. It has different histologic subtypes in which the treatment varies; it must be remembered that multicentric cases can be mortal. A definitive diagnosis necessitates tissue biopsy. We present a case of a 47-year-old man who admitted with a huge multilobulated swelling in the right side of his neck. The mass showed a rapid growth in 3 years. The patient's clinical and radiological examination was compatible with lymphoma. Since the result of fine needle aspiration cytology was benign lymphoid hyperplasia, an open lymph node biopsy was scheduled. The mass occupied both posterior and lateral neck planes. The subsequent pathologic diagnosis was hyaline vascular Castleman's disease. The patient did not have any systemic pathology. In the differential diagnosis of neck masses, which are benign lesions but have a malignant behavior, the Castleman disease must always be remembered; therefore we presented this case with accompanying literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 17/2 78-81

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale