Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Kistik Lenfanjiomu Taklit Eden Arteriovenöz Malformasyon
 

Kistik Lenfanjiomu Taklit Eden Arteriovenöz Malformasyon

Çakmak M., Arıkan O. K., Atasoy P., Soyer T., Hançerlioğulları Ö.

Çocuklarda cerrahi sağaltım gerektiren çok sayıda doğumsal ve edinsel boyun kitlelerine rastlanmaktadır. Bu kitleler yerleşim yerine, klinik özelliklerine ve radyolojik bulgularına göre farklı özellikler göstermektedir. Arteriovenöz malformasyonlar (AVM) çocuklarda nadir görülen ve sıklıkla baş - boyunda yerleşen doğumsal vasküler anomalilerdir. Sağ supraklaviküler kitle nedeniyle başvuran, kistik lenfanjiom ön tanısı ile ameliyat edilen ve histopatolojik incelemesinde AVM tanısı alan 6 yaşında erkek hasta, çocuklarda AVM’lerin klinik özellikleri, radyolojik bulguları ve ayırıcı tanısı tartışılmak üzere sunulmuştur.

Arteriovenous Malformation Mimicking Cystic Hemangioma

Çakmak M., Arıkan O. K., Atasoy P., Soyer T., Hançerlioğulları Ö.

Numerous congenital and acquired neck masses requiring surgical treatment are encountered in children. These masses have different characteristic features due to localisation, clinical features and radiologic findings. Arteriovenous malformations (AVM) are rare congenital vascular lesions that usually localized in head and neck in children. A six year old boy; who was admitted with a right supraclavicular mass underwent total excision with a presumptive diagnosis of cystic lymphangioma and histopathologically diagnosed as AVM, is presented to discuss the clinical features, radiologic findings and differential diagnosis of AVM in children.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 17/1 19-22

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale