Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Pediküllü Septal Kartilaj ve Frontonazal Flep Modifikasyonu ile Nazal Rekonstrüksiyon
 

Pediküllü Septal Kartilaj ve Frontonazal Flep Modifikasyonu ile Nazal Rekonstrüksiyon

Turanlı M., Altoparlak İ., Keskinöz İ., İnan E. İ.

Burun lateral duvarındaki metatipik karsinom nedeniyle, olguya cerrahi rezeksiyon uygulandı. Cerrahi rezeksiyon sonrası oluşan defekt, aurikula kompozit grefti ile rekonstrükte edildi. Rekonstrüksiyon sonrasında kompozit greft nekrozu oluştu ve defekt, modifiye edilen frontonazal flep ve pediküllü septal kartilaj flebi ile düzeltildi. Pediküllü septal kartilaj flebi, septal perforasyona bağlı morbiditeleri nedeniyle primer rekonstrüksiyonda kullanılmayabilir. Ancak pediküllü kartilajın revizyon cerrahisi ihtiyacı durumunda, doku canlılığı avantajı vardır. Aksiyel frontonazal flep, nazal tip ve nazal alanın rekonstrüksiyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. İki tekniğin modifikasyonu ile olguda, başarılı estetik ve fonksiyonel sonuçlara ulaşılmıştır.

The Nasal Reconstruction with the Application of the Pediculated Septal Cartilage and the Frontonasal ..

Turanlı M., Altoparlak İ., Keskinöz İ., İnan E. İ.

The Nasal Reconstruction with the Application of the Pediculated Septal Cartilage and the Frontonasal Flap Modification.. Due to the metatypic carcinoma in the nasal lateral wall, a surgical resection was performed in the case. The defect following the surgical resection was reconstructed by an auricular composite graft. Composite graft necrosis occured after the reconstruction and the defect was corrected with the application of a modified frontonasal flap and pediculated cartilage flap. The pediculated septal cartilage flap may not be practised in the primer reconstruction due to morbidities formed by the septal perforation. However, the pediculated cartilage have the advantage of tissue vitality in need of revision surgery. Axial frontonasal flap has been used widely in reconstruction of nasal tip and nasal ala. With the modification of the two techniques, the successful aesthetic and functional results have been attained in the case.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 17/1 30-33

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale