Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Sternoklavikuler Eklem Kondriti: Tietze Sendromu Olgu Sunumu
 

Sternoklavikuler Eklem Kondriti: Tietze Sendromu Olgu Sunumu

Yılmaz İ., Eşki E., Yerli H.

Tietze sendromu, göğüs ön duvarı ve boyun eklemlerinin, etiyolojisi bilinmeyen, lokal şişliklerle karakterize, non süpüratif, benign bir hastalığıdır. Genellikle parasternal ve kostosternal bölge eklemlerinin kostokondritidir. Tanı, klinik görünüm ve kostal kartilajları etkileyecek enfeksiyon, malignite, relapsing polikondrit gibi diğer enflamatuar patolojilerin dışlanması ile konur. Tietze sendromu tedavisinde, steroid dışı antienflamatuar ilaçlar ve lokal steroid enjeksiyonu kullanılır. Tietze sendromu servikal kitle ayırıcı tanısında hatırlanması ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Sternoclavicular Joint Swelling: Chondritis Tietze Syndrome Case Report

Yılmaz İ., Eşki E., Yerli H.

Tietze’s syndrome is characterized by painful non-supurative swelling of the cartilaginous articulations of the anterior chest wall. The etiopathogenesis of this syndrome is unknown. The diagnosis relies on clinical manifestations and the exclusion of other conditions that affect costal cartilages such as infection, malignancy, relapsing polychondritis and other inflammatory processes. These patients are treated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and local infiltrations of steroids. Tietze’s syndrome should be remembered in the cases with cervical swelling.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 17/ 3 132-134

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale