Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » T1-T3 N0 Oral Dil Kanserlerinde Boyun Lenfatik Bölgelerinde Metastazın Araştırılması
 

T1-T3 N0 Oral Dil Kanserlerinde Boyun Lenfatik Bölgelerinde Metastazın Araştırılması

Özdem C., Tuna Ü. E.E.

Amaç: Oral dil kanseri nedeni ile elektif boyun diseksiyonu uygulanan hastalarda boyun lenfatik bölgelerinde metastaz varlığı araştırıldı. Yöntem ve Gereçler: Klinik ve radyolojik olarak primer bölge T1, T2, T3 ve boyun N0 olan 22 hasta çalışmaya alındı. Primer bölgeye tümör boyutuna göre parsiyel glossektomi veya hemiglossektomi, boyuna elektif boyun diseksiyonu uygulandı. Histopatolojik sonuçlarında lenf nodu sayısı, lenf nodu lokalizasyonu, metastatik lenf nodu yeri ve sayısı, bölge IV, bölge V de metastaz olup olmadığı belirlendi ve istatistiksel analiz yapıldı. Bulgular: Klinik ve radyolojik olarak 4 hasta (%18) T1N0, 16 hasta (%73) T2N0, 2 hasta (%9) T3N0 olarak bulundu. Bütün boyun diseksiyonlarında, bölge 1 de 66, bölge 2 de 161, bölge 3 de 137, bölge 4 de 118, bölge 5 de 76 lenf nodu ayıklandı. Elektif boyun diseksiyonlarının 7'sinde lenf nodu metastazı saptandı ve okült metastaz oranı %29 bulundu. Bölge 1, 2, 3 metastatik lenf nodlarının toplamı, bölge 4 ve 5 ile karşılaştırılınca aralarında istatistiksel anlamlı fark bulundu (p<0.05). Bölge 1, 2, 3 metastatik lenf nodlarınin her biri, bölge 4 ve bölge 5 lenf nodları ile karşılaştırılınca aralarında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Oral dil kanserlerinde klinik ve radyolojik negatif boyunlarda bölge I, II ve III' de okült metastaz oranı yüksektir ve elektif boyun diseksiyonu uygulanmalıdır.

Investıgatıon Of The Metastasıs In The Neck Levels In T1-T3 N0 Oral Tongue Cancers

Özdem C., Tuna Ü. E.E.

Objective: Results of the patients and lymph node metastasis, who had treated with elective neck dissection for oral tongue cancer, are discussed. Material and Methods: Twenty-two patients, who were T1, T2, T3 and neck N0 by clinically and radiologically, included in this study. Partial glossectomy or hemiglossectomy with elective neck dissection were performed according to tumor size. Lymph node number, lymph node localization, number and localization of the metastatic lymph node and presence of metastasis in the level IV and V were determined on the histopathological studies and statistically analyzed. Results: According to clinically and radiologically four patients (18%) were T1N0, sixteen (73%) were T2N0 and two (9%) were T3N0. While sixty-six lymph nodes were dissected in level 1, one hundred sixty-one in level 2, one hundred thirty-seven in level 3, one hundred eighteen in level 4, and seventy six lymph nodes were dissected in level 5. Seven lymph node metastasis were detected in the elective neck dissection, which revealed 29% rate of occult metastasis. There were statistically difference between level 1, 2, and 3 and, level 4 and 5 on the number of metastatic lymph nodes (p<0.05). There were no statistically difference between each of the level 1, 2, and 3 and, level 4 and 5 on the number of metastatic lymph nodes (p>0.05). Conclusion: Occult metastasis rate is high in the level 1, 2, and 3 on the clinically and radiologically negative necks in oral tongue cancers and elective neck dissection should be undertaken.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2009-8 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale