Mandibula Fraktürleri

Yorulmaz İ., Meço C., Gökcan M. K.

Mandibula fraktürleri maksillofasiyal cerrahi ile uğraşan KBB hekiminin en sık karşılaştığı yüz kırıklarından biridir. Hastanın yaşı, travmanın yeri ve türüne göre bazı olgularda basit, izole, ayrılmamış (non-deplase) kırık veya yaş ağaç kırığı görülebilirken ağır olgularda servikal, kranial ve/veya orta yüz kırıkları ile birlikte, mandibulanın birden fazla bölgesinde, ayrılmış (deplase), parçalı veya komplike kırık görülebilir. Tedavide mümkün olan en düşük morbidite ve komplikasyon riski ile mandibula bütünlüğünü, çiğneme fonksiyonunu ve oklüzyonu yeniden sağlamak gereklidir. Fonksiyonel ve estetik olarak başarılı bir tedavi için her bir olgu kırığa bağlı faktörlere (kırığın yerleşimi, adedi, türü), hastaya bağlı faktörlere (hastanın yaşı, genel durumu, eşlik eden sorunlar/kırıklar), dişlerin durumuna, hekimin deneyimine ve merkezin olanakları gibi pek çok faktöre göre tek tek ele alınmalı ve seçilecek yöntem belirlenmelidir.

Mandıbular Fractures

Yorulmaz İ., Meço C., Gökcan M. K.

Mandibular fractures are among the most common facial fractures for an ENT surgeon that deals with maxillofacial surgery. They constitute a spectrum of disorders from simple non-displaced or greenstick fracture to complicated, comminuted, displaced or dislocated fractures according to the factors like the age of the patient or severity of the trauma. The aim of treatment is to restore the mandible structure, proper occlusion and chewing function with the lowest morbidity and complication rate. For a successful result in functional and esthetic aspect, treatment must be individualized according to many factors like patient's issues (age, general medical condition, concomitant disorders/fractures), dental status, type and severity of fracture(s) and the experience of the surgeon and capability of surgical center.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2009-8 (1)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale