Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Sık Değişken Bağışıklık Eksikliği Hastalarında Kulak Burun Boğaz Bulguları
 

Sık Değişken Bağışıklık Eksikliği Hastalarında Kulak Burun Boğaz Bulguları

Akyıldız S., Midilli R., Göde S., Ardeniz Ö., Sin A.

Amaç: Tedaviye dirençli, tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, maligniteye artmıs duyarlılıkla kendini gösteren ve önemli bir bağısıklık sistemi hastalığı olan SDBE'nin, kulak burun boğaz (KBB) hastalıklarındaki önemini vurgulamak. Gereç ve yöntemler: Dahiliye İmmunoloji Bilim Dalı'nda 1993-2003 yılları arasında tanı konan, 13 hastanın izlem dosyaları retrospektif olarak incelendi, 1 yıl boyunca kulak burun boğaz yakınmaları oldukça ayrıntılı KBB muayeneleri yapıldı. Bulgular: Hastalarımızın 9'u erkek, 4'ü kadın, yaş ortalaması 39.9 (yaş aralığı 23-51) idi. Hastaların tümü yılda 10'dan fazla tekrarlayan enfeksiyon tanımladı ve bir hastamız ileri evre bronşektazi ve buna bağlı solunum yetersizliği nedeniyle kaybedildi. Hastaların tekrarlayan enfeksiyon başlama yaşı ortalaması 13.1, hastaların tanı alma yaş ortalaması 34.3 olarak saptandı. Tekrarlayan enfeksiyonlar içinde ilk sırayı sinüzit aldı. Hastaların yaklaşık %85'i tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle en az bir operasyon geçirmişti. Sonuç: Hastalarımızın ilk atağı geçirdiği yaş ortalaması ve tanı aldığı yaş ortalaması karşılaştırıldığında, 21.2 yıl kadar tanısız geçen bir dönemin mevcut olması, bu hastalığın hekimler tarafından hatırlanmadığını düşündürmektedir. Birinci basamak hekimleri, KBB uzmanları, göğüs hastalıkları uzmanları ile klinik immunoloji uzmanlarının işbirliği, bu hastaların erken tanı almalarını, komplikasyonlar gelişmeden tedavi olmalarını sağlayabilir.

Ear-Nose-Throat Fındıngs In Patıents Wıth Common Varıable Immune Defıcıency (Cvıd)

Akyıldız S., Midilli R., Göde S., Ardeniz Ö., Sin A.

Objective: The aim of the study is to emphasize the importance of CVID in ear nose throat disorders, which is an important immune disorder that is characterized by recurrent sinopulmonary infections refractory to medical treatments, autoimmune diseases and increased tendency to malignancies. Methods: Medical records of 13 patients who were diagnosed as CVID in Immunology Department between 1993 and 2003, were evaluated retrospectively. During close follow-up period of one year, all patients underwent detailed ear-nose-throat examinations and all ear nose throat complaints were noted. Results: 9 male and 4 female patients with average age of 39,9 years (23-51) were recruited in the study. All patients were reported to have more than 10 recurrent upper respiratory tract infections and one patient had died because of respiratory insufficiency which was resulted from advanced stage bronchiectasis. Average age for beginning of the recurrent infections and diagnosis of the disease was found to be 13,1 and 34,3 years respectively. Sinusitis was found to be the most frequent one within all recurrent infections. Approximately 85% of patients had underwent at least one surgery due to recurrent infections. Conclusion: Long average period of time (21,2 years) between the onset of symptoms and diagnosis revealed that, physicians do not remind CVID as a reason for recurrent infections. Collaboration of primary health care physicians, pulmonologist, ENT specialists and clinical immunologists would provide early diagnosis and treatment before onset of probabl complications.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2009-8 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale