Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Ankara Keçiören Bölgesinde Deri Prik Testi Sonuçlarının Meteorolojik Ve Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi
 

Ankara Keçiören Bölgesinde Deri Prik Testi Sonuçlarının Meteorolojik Ve Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi

Babademez M.A., Karaşen R.M., Acar B., Karabulut H., Karadağ S., Demir M.

Amaç: Bu çalışma alerjik rinit semptomları ile başvuran hastalarda alerjen dağılımının meslek grupları ve cinsiyete göre belirlenmesi, alerjen duyarlılıklarının semptomlarla ilişkisinin belirlenmesi ve koruyucu tedbirlere katkıda bulunmak amacıyla planlandı. Hastalar ve Yöntemler: Ocak – Aralık 2008 tarihleri arasında alerjik rinit semptomlarıyla başvurup alerji testi yapılan 520 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Deri prik testleri yaş, cinsiyet ve meslek gruplarına göre değerlendirildi. Bulgular: Deri prik testi pozitif olan hastaların yaş ortalaması 33 ± 11,8 (12- 66) olup, 216'sı kadın, 78'i erkekti. En sık görülen rinit semptomu %86,3 ile hapşırık idi. En sık karşılaşılan alerjen %49,7 ile ağaç polenleri iken ikinci sıklıkta %48,6 ile ot polenleri olarak tespit edildi. Sonuç: Keçiören bölgesinde alerjik rinit semptomlarıyla başvuran hastalarda en sık ağaç polenlerine duyarlılık saptandı. Sık karşılaşılan polenlere karşı çevresel önlemlerin alınması ve polenizasyon zamanında hastaların bilgilendirilmesi duyarlılığı yüksek olan hastaların semptomlarının azalmasına katkıda bulunabilir.

The Evaluatıon Of Skın Prıck Test Results In Ankara Kecıoren Area Accordıng To Meteorologıc And Demografık Features

Babademez M.A., Karaşen R.M., Acar B., Karabulut H., Karadağ S., Demir M.

Goal: This study was designed to determine allergen distribution in patients with allergic rhinitis symptomatology according to occupation groups and gender, to assess the relationship between allergen sensitivity and symptoms, and to contribute to the preventive measures. The patients and methods: The charts of 520 patients, who presented with allergic rhinitis symptoms and received allergy testing between January and December, 2008, were reviewed retrospectively. The skin prick tests were evaluated according to age, gender, and occupation groups. Results: Average age of patients with positive skin prick test was 33 ± 11.8 (12- 66) and 216 of them were female and 78 were male. The most common rhinitis symptom was sneezing (86.3%). Tree (49.7%) and grass (48.6%) pollens were the most and second most common allergens, respectively. Conclusion: Among the patients with allergic rhinitis presentation in Kecioren, sensitivity to tree pollens was the most frequent reason. Taking environmental precautions against frequently seen pollens and informing patients during pollenization periods might contribute to decrease of symptoms of highly sensitive patients.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2009-8 (3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale