Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Radikal Boyun Diseksiyonu Sonrası Boyun Venöz Sistemdeki Değişiklikler
 

Radikal Boyun Diseksiyonu Sonrası Boyun Venöz Sistemdeki Değişiklikler

Ulusan M., Kumral T., Oktay F. M.

Radikal boyun diseksiyonu (RBD) sırasında boynun ana toplar damarı olan internal jugular ven'in (IJV) ve eksternal juguler ven'in (EJV) çıkarılması, serebral venöz akımın alternatif yollara yönelmesine neden olur. Bu sırada adaptasyon yetersiz olursa çeşitli nörolojik komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Çalışmamızda radikal boyun diseksiyonu planlanan 10 hastanın pre-op ve post-op 3. haftada doppler ultrason ile boyun venlerindeki hemodinamik değişikliklerini inceledik. Kontralateral İJV ‘in akım hızında % 131'lik bir artış, ipsilateral vertebral ven'de (VV) % 64'lük bir artış ve kontralateral EJV de ise % 34'lük bir artış tespit ettik. RBD sonrası kontralateral İJV'nin ana alternatif yol olduğunu bununla birlikte ipsilateral vertebral sistemin de serebral venöz akım için önemli bir ikincil yol olduğunu gösterdik. Servikal doppler ultrason olası intrakranyal komplikasyonlarla ilgili bizi uyarıcı güvenilir ve kolay bir prosedürdür.

The Hemodynamıc Changes In Neck After Radıcal Neck Dıssectıon

Ulusan M., Kumral T., Oktay F. M.

Excision of internal jugular vein (IJV), external jugular vein (EJV) and their branches during radical neck dissection leads cerebral venous flow to alternative pathways. If these pathways are not sufficient intracranial complications may ocur. In this research we analyse the hemodynamic changes occured in neck veins after radical neck dissection of 10 patients. Before operation and 3 weeks after operation neck doppler ultrasound made and values compared. %131 rise in systolic blood flow velocity in contralateral İJV, %64 rise in ipsilateral vertebral vein and % 34 rise in contralateral EJV found. The contralateral İJV is the main route after radical neck dissection and the secondary route is ipsilateral vertebral venous system. Cervical venous doppler ultrasound is safe and easy procedure that warns us about cerebral complications.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2009-8 (3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale