Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Primer Hiperparatiroidizm Ve Cerrahi Tedavisi
 

Primer Hiperparatiroidizm Ve Cerrahi Tedavisi

Süslü E., Biçer Y., Serin E., Şanal K. S., Kanat M.

Bu çalışmada primer hiperparatiroidizmi olan, tedavileri cerrahi olarak yapılan üç olgu sunulmuştur. Her üç olguda değişik belirti ve bulgularla merkezimize başvurmuş ve üçünde de paratiroid adenomu teşhis edilerek, tedavileri paratiroidektomi yapılarak sağlanmıştır. KBB kliniklerinin genellikle çok aşina olmadığı bir konu olan hiperparatiroidizm ve cerrahi tedavisi sunulan olgular ve güncel literatür bilgileri eşliğinde tartışılacaktır.

Prımary Hyperparathyroıdısm And Surgıcal Management

Süslü E., Biçer Y., Serin E., Şanal K. S., Kanat M.

In this paper three cases with primary hyperparathyroidism treated surgically were presented. All of the cases were presented to our clinic with different signs and symptoms of hyperparathyroidism. Parathyroid adenoma was diagnosed in all of them and all of the cases were treated with performing parathyroidectomy. Generally otorhinolaryngologists are not familiar with the subject of “hyperparathyroidism and its management”, this subject was discussed by the help of our cases and the current literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2009-8 (3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale