Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Ramsay Hunt Sendromunda 10. Kraniyal Sinir Tutulumu
 

Ramsay Hunt Sendromunda 10. Kraniyal Sinir Tutulumu

Selimoğlu E., Kalcıoğlu T., Fırat Y., Durgun Y.

Genikulat gangliondaki latent varisella zoster virüs enfeksiyonunun tüm fasiyal sinir boyunca reaktivasyonu sonucu Ramsay Hunt Sendromu oluşur. VII. kraniyal sinir parezisi veya paralizisi, sinir trasesi boyunca veziküller ve otalji sendromun major klinik bulgularıdır. Diğer kraniyal sinir tutulumları sık görülmemekle birlikte bazı olgularda bulunabilmektedir. Bu çalışmada 65 yaşındaki bayan hastada ipsilateral vokal kord paralizisinin eşlik ettiği Ramsay Hunt Sendromu bildirilmiştir. Laringeal veziküler lezyonların izlenmediği olguda ipsilateral hafif derecede sensörinöral işitme kaybı, fasial paralizi ve vokal kord paralizisi medikal tedavi ile düzelmiştir. Olgu güncel literatür eşliğinde tartışılmıştır.

X. Cranıal Nerve Involvement In Ramsay Hunt Syndrome

Selimoğlu E., Kalcıoğlu T., Fırat Y., Durgun Y.

Latent varicella zoster virus reactivation in geniculate ganglion through facial nerve route causes Ramsay Hunt Syndrome. Major clinical symptoms of this syndrome are facial nerve paresia or paralysis, vesicles on the sensory distribution areas of the nerve and otalgia. Other cranial nerve involvements are rare but possible. We reported a 65 year old lady with Ramsay Hunt Syndrome presented with ipsilateral vagus nerve paralysis. The patient had no mucosal vesicular lesions in the larynx. The mild sensory neural hearing loss, facial paralysis and vocal cord paralysis improved with medical treatment. The case was discussed with the relevant literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2009-8 (3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale