Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Rino-Serebral Mukormikozis: Palatal Nekroz
 

Rino-Serebral Mukormikozis: Palatal Nekroz

Yorgancılar E., Meriç F., Topçu İ., Yıldırım M.

Mukormikozis, primer olarak mukorales grubu funguslar tarafından oluşturulan, invaziv, mortalitesi yüksek bir enfeksiyondur. Sıklıkla diabetes mellitus, AIDS ve transplantasyon hastalarında ve yüksek doz kemoterapi alan, uzun süreli nötropenisi bulunan hematolojik maligniteli hastalarda ortaya çıkmaktadır. En sık görülen formu rinoserebral mukormikozistir. Erken tanı ve tedavi mortalite ve morbiditeyi azaltmaktadır. Tedavide agresif cerrahi debridman yapılmalı, altta yatan hastalık düzeltilmeli ve sistemik yüksek doz Amfoterasin B uygulanmalıdır. Bu yazıda akut lenfositik lösemi tanısı almış olan 25 yaşındaki rinoserebral mukormikozis olgusunu, hastalığın klinik, radyolojik, histopatolojik özelliklerini gözden geçirerek sunduk.

Rhıno-Cerebral Mucormycosıs: Palatal Necrosıs

Yorgancılar E., Meriç F., Topçu İ., Yıldırım M.

Mucormycosis is an invasive fungal infection, characterized by high mortality, which is caused by Mucorales class of fungus. It is most often found in patients with diabetes mellitus, AIDS, transplanted patients and malignant hematological diseases with neutropenia for long periods and receiving high doses chemotherapy drugs. Rhinocerebral mucormycosis is the most common form. Early recognition and treatment have reduced the mortality and morbidity. The treatment should include radical surgical debridement, application of systemic high doses Amphotericin B and control of the underlying disease. In this paper we presented 25-year-old patient with rhino-cerebral mucormycosis who were diagnosed acut lymphocytic leukaemia and reviewed the characteristic clinical, radiological and pathological features of the disease and its treatment.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2009-8 (3)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale