Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Tükrük Bezinin Bazal Hücreli Adenomu; Sitolojik Özellikleri Ve Ayırıcı Tanısı
 

Tükrük Bezinin Bazal Hücreli Adenomu; Sitolojik Özellikleri Ve Ayırıcı Tanısı

Boyacı Z., Aydın Ö., Peker Ö., Midi A., Çomunoğlu C.

Bazal hücreli adenom, sitolojik olarak tükrük bezinin bazaloid tümörlerinden biri olup, nadir bir tümördür. Bazaloid tümörler, tükrük bezi ince iğne aspirasyon sitolojisi'nde en zor problemlerden birisidir. Ayırıcı tanıda; sellüler pleomorfik adenom, bazal hücreli adenokarsinom, adenoid kistik karsinom, metastatik bazal hücreli karsinom, metastatik bazaloid skuamöz hücreli karsinom ve küçük hücreli karsinom gibi çeşitli benign ve malign tümörler yer alır. Tükrük bezi lezyonlarında ince iğne aspirasyon sitolojisi, tedaviyi yönlendirici ve non-neoplastik lezyonlarda cerrahiyi önleyici bir tanı sağlar. Burada, parotis bezinin bazal hücreli adenom olgusu, özellikle sitolojik özellikleri ile sunulmuş ve sitolojik ayırıcı tanısı tartışılmıştır.

Basal Cell Adenoma Of Salıvary Gland; Cytologıc Features And Dıfferentıal Dıagnosıs

Boyacı Z., Aydın Ö., Peker Ö., Midi A., Çomunoğlu C.

Herein, a case of Basal Cell Adenoma of the parotid gland is presented, especially with cytologic features and cytologic differential diagnosis was discussed. Basal Cell Adenoma is a rare neoplasm which is one of the basaloid neoplasms of salivary gland cytologically. Basaloid neoplasms are the most difficult problem in salivary gland Fine Needle Aspiration Cytology. There are various benign and malignant tumors such as; cellular pleomorphic adenoma, basal cell adenocarcinoma, adenoid cystic carcinoma, metastatic basal cell carcinoma, metastatic basaloid squamous carcinoma and small cell carcinoma in differential diagnosis. Fine Needle Aspiration Cytology in salivary gland lesions can provide a diagnosis that eliminates the need for surgery in non-neoplastic lesions and guides treatment decision.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2009-8 (4)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale