Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Septorinoplasti Sonrası Tek Taraflı İzole Hipoglossal Sinir Paralizisi: İki Olgu Sunumu
 

Septorinoplasti Sonrası Tek Taraflı İzole Hipoglossal Sinir Paralizisi: İki Olgu Sunumu

Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Alpay H.C., Kaplama M.E.

Septorinoplasti sonrası izole tek taraflı hipoglossal sinir paralizisi beklenmeyen bir komplikasyondur. Bu makalede genel anestezi altında uygulanan septorinoplasti ameliyatı sonrasında tek taraflı izole hipoglossal sinir paralizisi gelişen iki olguyu sunduk. Bu olgularda yapılan incelemelerde hipoglossal sinir paralizisine yol açabilecek bir patoloji bulunamadı ve bu durumun transoral entübasyon sonrası trakeal tüpün veya kafının hipoglossal sinirin geçtiği bir alanda bası yapmış olmasına bağlı olabileceği düşünüldü. Hastalara B1 ve B6 vitamin kompleksi tedavisi başlandı ve altı aylık süre sonunda tam bir iyileşme görüldü.

Isolated Unılateral Paralysıs Of The Hypoglossal Nerve Followıng Septorınoplasty Two Case Report

Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Alpay H.C., Kaplama M.E.

Isolated unilateral hypoglossal nerve palsy following septorinoplasty is an unexpected complication. We presented two case of isolated unilateral hypoglossal nerve palsy following septorinoplasty performed under general anestesia. Examinations carried on this cases didn't show any pathology that can be cause of the hypoglossal nevre palsy and it has just been thought that this situation might be due to press on a localized area where the hypoglossal nerve lined. B1 and B6 vitamin complex was given as medical treatment and a complete recovery was observed at the end of the six month.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2009-8 (4)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale