Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Alerjik Rinitli Olgularımızda Semptomlar Ve Cilt Testi İle Saptanan Alerjenlerin Dağılımı
 

Alerjik Rinitli Olgularımızda Semptomlar Ve Cilt Testi İle Saptanan Alerjenlerin Dağılımı

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Alpay C. H., Akyiğit A.

Amaç: Bölgemizde alerjik rinitli olgularda, semptomlar ve cilt testi ile saptanan alerjenlerin dağılımı ve sorumlu alerjenin sıklığı ortaya konularak, bölgemizin özel alerjen haritasının oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Kulak Burun Boğaz Kliniği içerisinde hizmet veren Rinoloji Polikliniğine Ekim 2006 ile Ağustos 2009 tarihleri arasında alerjik rinit ön tanısı ile müracaat eden ve cilt testi yapılan 1152 olguya ait test sonuçları, semptomlar ile birlikte değerlendirildi. Bulgular: Cilt testi uygulanan 1152 olgunun 504' ünde (%43.7) en az bir alerjene karşı pozitif yanıt tespit edildi. Cilt testi pozitif saptanan olguların 192' si (%38.0) erkek, 312' si (% 61.9) kadın, yaş dağılımı 3-64 arası ve yaş ortalaması 30.2 ± 13.07 yıl idi. Cilt testi pozitif bulunan olgulardan 313' ünde (%62.1) mevsimsel alerjik rinit, 191' inde (%37.9) yıl boyu süren alerjik rinit tespit edildi. En sık alerjenler sırasıyla otlar- tahıllar (%60.5), Akdeniz otları (%43.6), Dermatophagoides farinea (%31.5) idi. Cilt testi pozitif olan olgularda tespit edilen semptom sıklığı sırasıyla burun akıntısı (% 46.3), hapşırık (%45.8), burun tıkanıklığı (%41.6) idi. Sonuç: Bölgemizde alerjik rinit ön tanısı ile cilt testi yapılan ve cilt testi pozitif olarak değerlendirilen olgularımızda en sık saptanan alerjen otlar-tahıllar olarak belirlendi. Bu çalışmanın sonuçlarının, bölgemiz alerjik rinitli hastalarda özel alerji haritasının oluşturulmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

The Symptoms In Patıents Wıth Allergıc Rhınıtıs And Dıstrıbutıon Of Allergens Detected By Skın Test

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Alpay C. H., Akyiğit A.

Objectives: In this study we investigated the distribution of allergens detected by symptoms and skin tests and the frequency of the responsible allergens in patients with allergic rhinitis. Thus we aimed to contribute to formation of a special allergen map of our region. Methods and Materials: We eveluated the symptoms and skin allergy test results of 1152 patients who had been admitted to our Otolaryngology Head and Neck Surgery Department's Rhinology Polyclinic with diagnosis of allergic rhinitis between October 2006 and August 2009. Results: Positive test respond was observed for at least one allergen, in 504 (43.7 %) of 1152 objects who underwent skin test. Mean age of patient population was 30.2 ± 13.07 and 192 (38.0 %) of the objects whose skin test was positive were male and 312 (61.9 %) ) were female. 313 (62.1 %) of the subjects with a positive skin test had seasonal allergic rhinitis and 191 (37.9 %) had perennial allergic rhinitis. Most common allergens were weeds–grains (60.5 %), Mediterranean weeds (43.6 %) and Dermatophagoides farinea (31.5 %). Frequency of symptoms in skin test positive objects was rhinorhea (46.3 %), sneezing (45.8 %), and nose obstruction (41.6 %) respectively. Conclusion: In our region, most common allergen was determined as weeds-grains with positive skin tests. We proposed that our results may contribute to describe a special regional allergy map for allergic rhinitis patients in our region.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2010-9 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale