Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Tiroid Cerrahisinde Nervus Laringeus Recurrens
 

Tiroid Cerrahisinde Nervus Laringeus Recurrens

Yorgancılar E., Topçu İ.

Tiroid cerrahisindeki güncel yaklaşımların bilinmesi ve bölgesel anatomik yapıların varyasyonlarının tanınması, tiroid hastalıklarının komplikasyonsuz tedavisi için zorunludur. Rekürrent larengeal sinir yaralanması en sık görülen tiroidektomi sonrası komplikasyondur ve bu anatomik yapının tiroidektomi cerrahisi sırasında rutin olarak ortaya konması ve korunması standart bir prosedür olmalıdır. Geçici veya kalıcı sinir yaralanmasının insidansının rekürrent larengeal sinirin anatomik detaylarının bilinmesi ile azalacağı açıktır. Sunulan derleme çalışma, rekürrent larengeal sinirin kesin anatomik yapısının açık şablonunu ve tiroidektomi sırasında ortaya konulmasını sunmayı amaçlamaktadır.

Nervus Laryngeus Recurrens In Thyroıd Surgery

Yorgancılar E., Topçu İ.

A correct knowledge of the current concepts on thyroid surgery and the recognition of the variations in regional anatomic structures is essential for uncomplicated treatment of thyroid disease . The recurrent laryngeal nevre injury is the most frequent postthyroidectomy complication and during thyroidectomy surgery , routine exposure and preservation of this anatomic structure should become a standart procedure. It is obvious that the incidence of permanent or transient nevre injury will decrease due to improved knowledge of the anatomic details of the recurrent laryngeal nerve. The present review study aims to present a clear picture of certain anatomic features of the recurrent laryngeal nerve and its identification methods during thyroidectomy.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2010-9 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale