Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Sigaranın Kulak Burun Boğaz Hastalıklarının Medikal Ve Cerrahi Tedavisi Üzerine Etkileri
 

Sigaranın Kulak Burun Boğaz Hastalıklarının Medikal Ve Cerrahi Tedavisi Üzerine Etkileri

Kazkayası M., Özata Ö.

Sigara tiryakiliği, çok yaygın ve öldürücü toplumsal toksikolojik bir olay olup, sonuçları uzun süre sonra ve indirekt bir şekilde olduğu için sigaranın zararları yeterince önemsenmez. Son yıllarda tüm dünyada alınan önlemlerle sigara içen sayısının giderek azalmasına rağmen, Türkiyede 2008 verilerine göre yaklaşık 17 milyon kişinin sigara içtiği sanılmaktadır. Sigaranın gerek sistemik gerekse lokal olmak üzere birçok zararlı etkileri bulunmaktadır. Literatürde kulak burun boğaz hastalıklarının cerrahi ve medikal tedavisinin başarısı üzerine sigaranın etkilerinin incelendiği çok fazla araştırma bulunmamaktadır. Bununla birlikte mevcut araştırmalar sigara içiciliğinin postoperatif iyileşme ve operasyon başarısını olumsuz yönde etkilediği yönünde bilgiler içermektedir.

The Effects Of Cıgarette On Medıcal And Surgıcal Treatment Of Ear Nose And Throat Dıseases

Kazkayası M., Özata Ö.

The cigarette smoking is a social fact that is so common, fatal and toxicologic. Its' symptoms occur indirectly on long time and the damages of cigarette smoking are not considered sufficiently. Recently, although the number of cigarette smoking decreasing all around the world because of the preventions, it is estimated that 17 millions of Turkish people smoke cigarette according to the data of 2008. Cigarette has a lot of damages that cause both systemic and local effects. There are less articles in the literature concerning about the effects of cigarette smoking on the surgical and medical success of ear nose and throat diseases. However, the present articles have the knowledge of negative effects of cigarette smoking on postoperative healing and surgical success.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2010-9 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale