Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Pediatrik Trakeotomi Ve Ev Bakımı
 

Pediatrik Trakeotomi Ve Ev Bakımı

Akcan B. A., Dursun O.

Trakeotomi, uygulanan en eski cerrahi girişimlerden bir tanesidir. Trakeotomi kavramı, antik Yunan kökenlidir ve bir açıklık yaratmak anlamına gelmektedir. Trakeotomi, trakea ile deri arasında, hava yolu açılmasını sağlayan cerrahi bir işlemdir ve antik zamanlardan beri yapılmaktadır. Günümüzde uygulanan tekniklerde ve kullanılan malzemelerde ileri düzeyde gelişme olması ile trakeotomi işlemleri daha kısa sürede ve daha az komplikasyon ile gerçekleştirilmektedir. Aşılama programları, anestezideki gelişmeler, akut üst solunum yolu tıkanıklıklarında yapılan acil trakeotomi sayısını azaltmıştır. Günümüzde çocuk hastalarda üç temel trakeotomi endikasyonu vardır. Birincisi, üst hava yolu obstruksiyonu meydana gelebilir; ikincisi çocuk premature olabilir veya yardımcı solunum tekniklerine ihtiyaç gösteren bronkopulmoner displazili olabilir. Üçüncü endikasyon ise fazla sekresyonu olan veya aspirasyona meyilli olan hastaların akciğer temizliğinin sağlanmasıdır. Prematüre infantların hayatta kalımları ve uzun süreli ventilatör desteği ihtiyacı arttıkça, çocuklarda trakeotomi işlemi ve işlem sonrası bakımı, özel ilgi ve yetenek gerektirmeye başlamıştır. Trakeotomi, çocuklarda uzun süreli ventilasyon desteği için kullanılmaya başlandığından bu yana, uzun dönemli bakım kavramları gelişmeye başlamıştır. Trakeotomi sonrası komplikasyonları önlemek için operasyon esnasında dikkatli olunmalı ve hastaya başarılı bir ev bakımı sağlanmalıdır. Hastaneden taburcu olurken, evi ve aileyi hazırlamak önemlidir. Çocuğun ailesi veya diğer bakım sağlayıcılar, trakeotominin ev bakımı konusunda uzman olmalıdır. Bu derleme, trakeotominin tarihinden, çocuklarda trakeotomiden ve trakeotomi bakımından bahsetmektedir.

Pedıatrıc Tracheotomy And Home Care

Akcan B. A., Dursun O.

Tracheotomy, is one of the older surgical invasive procedures. Tracheotomy term is an Ancient Greek etymon and describes to create an opening. Tracheotomy, is a surgical procedure that maintains open airway between trachea and skin and has been performed since ancient times. Recently, with the advances in performed techniques and equipments, tracheotomy procedures are carried out in shorter time and with lesser complications. Numbers of emergent tracheotomies in acute upper airway obstructions are decreased with vaccination programmes, and developments in anesthesia. At the present time, there are three basic indications of tracheotomy in children. First indication is the obstruction of upper airways; second indication is premature or bronchopulmonary dysplasic child with the requirement of accessory respiratory techniques. Third indication is to maintain pulmonary clearance of patients with overt secretions or tendency to aspiration. Special care and talent are needed in tracheotomy procedure and care after procedure with the increase in survival of premature infants and requirement of long term ventilatory support. After the utilisation of tracheotomy for long term ventilatory support, long term care concept has been developed in children. Procedure should be performed carefully and successful home care should be maintained to prevent complications after tracheotomy. Home and parents should be prepared during the discharge period. Parents of the children or other care givers should be expert in the home care of tracheotomy. This review mentions history of tracheotomy, tracheotomy in children and care of tracheotomy.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2010-9 (3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale