Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Trabzon'da Horlama, Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendr.Semptomları,Gün İçi Uykululuk Halinin Prevalansı Ve bunların risk faktörl
 

Trabzon'da Horlama, Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendr.Semptomları,Gün İçi Uykululuk Halinin Prevalansı Ve bunların risk faktörl

Işık A.Ü., Bahadır O., Ural A., İmamoğlu M., Arslan S., Çelik Ö. A.

Amaç: Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden Trabzon'da horlama, tıkayıcı uyku apnesisendromu semptomları, gündüz uykululuk halinin prevalansı ve bunların risk faktörlerini araştırmak. Hastalar ve Yöntem: 2007 yılında Trabzon kent merkezinde 3978 kişiyle yüzyüze görüşme yöntemiyle anket uygulanarak horlama, tıkayıcı uyku apnesi ve gündüz uykululuk halinin prevalansını ve bu duruma katkıda bulunabilecek risk faktörleri araştırılmıştır. Elde edilen veriler çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Bulgular: Yetişkinlerde horlama prevalansı %25.3olarak tespit edildi. Erkek cinsiyet, sigara ve alkol kullanımı, hipotiroidizm, hipertansiyon, alerjik rinit ve antidepresan kullanımının horlama için istatistiksel olarak anlamlı risk faktörleri olduğu belirlendi. Yetişkinlerde tıkayıcı uyku apnesi sıklığı %3.8 olarak bulundu. Erkek cinsiyet, obezite, sigara kullanımı, hipertansiyon, alerjik rinit ve antidepresan kullanımının tıkayıcı uyku apnesi ile ilişkili olduğu bulundu. Yetişkinlerde gündüz uykululuk halinin eşlik ettiği apnenin %1.7 oranında görüldüğü ve sigara kullanımı, hipertansiyon, alerjik rinit ve antidepresan kullanımı ile ilişkili olduğu belirlendi. Üst solunum yolu enfeksiyonları sıklığı, alerjik rinit, konuşma bozuklukları ve diş gıcırdatmanın çocuklarda horlama ile ilişkili olduğu gözlemlendi. Sonuç: Çalışmamız, özel risk gruplarının belirlenerek tanı koyma ve tedavi bağlamında en uygun yaklaşımın sergilenebilmesi için önemlidir. Uyku bozukluklarının sıklığının bilinmesi, komorbiditeler ve sonuçları konusundaki bilinçlenmenin artması ilgili sorunların tedavisine de katkı sağlayacaktır.

Prevalence And Rısk Factors Of Snorıng, Obstructıve Sleep Apnea Symptoms, And Excessıve Daytıme Somnolence In Trabzon

Işık A.Ü., Bahadır O., Ural A., İmamoğlu M., Arslan S., Çelik Ö. A.

Prospective: To investigate the prevalence of snoring, obstructive sleep apnea (OSA) symptoms, and excessive daytime somnolence (EDS) and the correlation with risk factors. Patients and Method: A questionnaire was utilized to determine the prevalence of snoring, apnea, and excessivedaytime somnolence in 3978 people and the data was analyzed seperately for adults and children. Results: In adults, the prevalence of snoring was % 25.3. It was significantly more common in males (p<0.0005). Snoring was found to have statistically significant correlation with smoking, alcohol consumption, hypothyrodism, hypertension, allergic rhinitis and antidepressant medications. The frequency of OSA in adults was found to be %3.8. It was more common in men (p=0.005). Obstructive sleep apnea was significantly correlated with obesity, smoking, hypertension, allergic rhinitis and antidepressant medications. In adults, rate of OSA with excessive daytime somnolence was % 1.7. It was correlated with smoking, hypertension, allergic rhinitis and antidepressant medications. Snoring was significantly correlated with frequent upper respiratory tract infections, allergic rhinitis, speech disorders and bruxism in children. Conclusion: Our study contributes to the identification of specific risk groups to optimize the diagnostic and therapeutic algorithm. The raised alertness on the frequency, co-morbidities, and consequences of sleep disorders will help management of related pathologies.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2010-9 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale