Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Parotis Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ve Histolojik Sonuçların İlişkisi
 

Parotis Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ve Histolojik Sonuçların İlişkisi

Karaman M., Tek A., Tuncel A., Habeşoğlu E.T.

Amaç: Parotis kitlelerinin preoperatif ince iğne aspirasyon biyopsi ve postoperatif histopatolojik sonuçlarının karşılaştırılması ve tükrük bezi kitlelerinin ayırıcı tanısında ince iğne aspirasyon biyopsinin tanısal doğruluk, duyarlılık ve özgüllüğünün belirlenmesi. Yöntem ve Gereçler : Parotis bezi kitlesi nedeniyle opere olan ve yaşları 17 ile 76 arasında değişen (ortalama 48.59), 32 hastanın [13 kadın (%40.7), 19 erkek (%59.3)] ince iğne aspirasyon biyopsi sonuçları histopatolojik sonuçlarla karşılaştırıldı. Bulgular: Histopatolojik sonuçlarda 32 benign lezyon vardı, ancak hiçbir malign lezyon yoktu: Preoperatif ince iğne aspirasyon biyopsisi 32 bening kitlenin 29 tanesini doğru belirledi. Geri kalan üç olguda, sitoloji tanı koydurucu değildi. Yanlış pozitif olgu yoktu. Bu mevcut çalışmada, parotis bezi lezyonlarının ince iğne aspirasyon biyopsisinin ayrıntılı tanısal doğruluğu 90.625% idi. Tanısal duyarlılık ve özgüllük değerleri ise sırasıyla %90.625 ve %100 idi. Sonuç: İnce iğne aspirasyon biyopsisi, abseler ve vasküler tümörler dışındaki palpabl olan baş ve boyun kitlelerinin tanı koyuculuğunda ilk tercihtir. Güvenilir, hızlı ve kolay tanı koydurucu bir prosedürdür; hastalara fazla rahatsızlık oluşturmadan yapılabilir ve uygulanmasında genel aneztezi gerektirmez. Fakat önemli bir beceri gerektirir ve sitoloji postoperatif histolojinin duyarlılığı ve özgüllüğüne her zaman erişemez. Bu yüzden, palpabl baş ve boyun kitlelerinde cerrahi mutlak endikedir ancak sitoloji cerrahi yaklaşımın planlanmasında yararlıdır.

Correlation Between Fine Needle Aspiration Biopsy and Histologic Findings in Parotid Masses

Karaman M., Tek A., Tuncel A., Habeşoğlu E.T.

Objective: To compare the preoperative fine-needle aspiration biopsy (FNAB) and postoperative histopathologic findings in parotid masses and to determine the diagnostic accuracy, sensitivity and specificity of FNAB which is very important in differential diagnosis of salivary gland masses. Material and Methods: FNAB and histopathology findings were compared in 32 [13 female (40.7%), 19 male (59.3%)] consecutive patients whose ages ranged between 17 to 76 years (mean 48.59) and operated due to parotid gland masses. Results: There were 32 benign lesions but no malignant lesions in histopathologic Findings: Preoperative FNAB correctly identified 29 of 32 benign masses. In the remaining three cases cytology was not diagnostic. There were no false positive cases. In the present study, the overall diagnostic accuracy of FNAB in parotid gland lesions was 90.625%. The diagnostic sensitivity and specificity were 90.625% and 100%, respectively. Conclusions: FNAB is the first diagnostic tool for the histologic diagnosis of palpable head and neck masses excluding abscesses and vascular neoplasms. It is a safe, rapid and easy diagnostic procedure, readily carried out causing little discomfort to the patients and there is no need for general anaesthesia. However great skill is required and cytology does not always reach the sensitivity and specificity of postoperative histology. Therefore, in the presence of a palpable head and neck mass, surgery is still strongly indicated however cytology is useful in planning the surgical approach.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/1 1-5

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale