Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Parafaringeal Bölgenin Multipl Schwannomu
 

Parafaringeal Bölgenin Multipl Schwannomu

Aktaş D., Mutlu C., Ark N., Yılmaz T., Kurtaran H., Kaymakçı B.

Parafarengeal bölgede çok nadir görülen bir multipl schwannom vakası sunuldu. Ellidört yaşında erkek hasta boyunda ağrısız şişlik ve yutma güçlüğü şikayetleri ile kulak burun boğaz kliniğimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde; sağ parotis glandı posterior inferior komşuluğunda düzensiz sınırları olan solid kitle mevcuttu. Aynı kitleye ağız içinden bakıldığında; kitlenin tonsili mediale, uvulayı karşı tarafa doğru ittiği görüldü. Bilgisayarlı tomografik incelemede; sağ parafaringeal bölgede multipl kitleler mevcuttu ve bu kitleler konglomere lenfadenopati olarak yorumlandı. Modifiye -Blair insizyonu- ve açık servikal yaklaşım yoluyla kitleler total olarak çıkarıldı. Kitlenin histopatolojik tanısı -multipl schwannom- olarak rapor edildi. Hastanın post operatif iki yıllık takibinde rekürrens gözlenmedi.

Multiple Schwannoma of the Parapharyngeal Space

Aktaş D., Mutlu C., Ark N., Yılmaz T., Kurtaran H., Kaymakçı B.

A very rarely seen case of multiple schwannoma in pharapharyngeal space is presented. A fifty-four year old male patient admitted to the otorhinolaryngology clinic with complaints of painless swelling in the neck and dysphagia. Physical examination revealed a solid tumor in the posteroinferior part of the right parotid gland with irregular borders. The same tumor could be seen intraorally, displacing the ipsilateral tonsil medially and the uvula contralaterally. In computerized tomographic examination multiple masses were detected in the right pharapharyngeal space, which were interpreted as conglomerized lymphadenopathies. The masses were totally excised by using modified -Blair incision- and open cervical approach. Pathological diagnosis of the mass was reported as -multiple schwannoma-. After two years of follow up no recurrence has been observed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/1 11-13

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale