Gömülü Küpe: Bir Olgu Sunumu

Yılmaz İ., Büyüklü F.

Piercingi'de kapsayan vücut süslemenin yaygın bir ticari hal alması sebebiyle kulak delme işlemindan kaynaklanan komplikasyonlar klinik uygulamada sık olarak tedavi edilmektedir. Kulaklar en sık olarak mücevherat ile süsleme amacıyla delinir. Çocuklarda kulak delme arttığı görülmektedir ve küçük çocuklarda yapılagelmektedir. Birtakım komplikasyonlar delinen kulaklar ile ilişkilidir: Lokal enfeksiyon, bifid kulak memesi, allerji, keloid veya kist formasyonu, sarkoid granülom, hematom, gömülü kalma ve küpenin inhale edilmesi. Delme işlemi etkisinden bağımsız olan gömülü küpe az sayıda rapor edilmiştir. Bu bildiride, gömülü küpe iğnesi olan bir hastayı sunduk.

Embedded Pierced Earrings: A Case Report

Yılmaz İ., Büyüklü F.

Complications caused by ear piercing are often treated in clinical practice, because body modification that involves piercing has become a commercial mass phenomenon. The ear is the most frequently pierced for adornment with jewelry. Ear piercing among children seems to increase and is being performed in younger children. Several complications are associated with pierced ears: local infection, bifid earlobe, allergy, keloid or cyst formation, sarcoid granuloma, hematoma, embedding, and inhalation of the earring. There are a few reports of embedded earrings independent of the effect of piercing. In this report, we describe a patient with embedded earring pins.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/1 14-16

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale