Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Larinkste İnflamatuar Myofibroblastik Tümör
 

Larinkste İnflamatuar Myofibroblastik Tümör

Noyan B., Topal Ö., Erbek S.

İnflamatuar myofibroblastik tümör, en sık yerleşim yeri akciğerler olan benign bir pseudoneoplastik proliferasyondur. Baş-boyun bölgesinde paranazal sinüsler ve orbita daha sık tutulurken larinks yerleşimi oldukça nadirdir. Larinkste vokal kordlardan köken alan bir inflamatuar myofibroblastik tümör vakası sunularak, nadir görülen bu hastalığın klinik ve mikroskopik özellikleri ve tedavi seçenekleri tartışılmıştır.

Inflammatory Myofibroblastic Tumor in the Larynx

Noyan B., Topal Ö., Erbek S.

Inflammatory myofibroblastic tumor is a benign pseudoneoplastic proliferation, that usually seen in the lungs. In the head and neck region paranasal sinuses and orbit are commonly involved, but laryngeal involvement is extremely rare. We present an inflammatory myofibroblastic tumor originating from the true vocal cord of the larynx and we discuss the clinical and microscopic features and the treatment modalities of this rare entity.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/1 17-20

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale