Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » İntraparankimal Yerleşimli Parotis Taşı: Olgu Sunumu
 

İntraparankimal Yerleşimli Parotis Taşı: Olgu Sunumu

Akın İ., Mutlu M., Şimşek G.

Siyalolitiazis, tükrük bezlerinde ya da kanallarnda taş oluşumunu ifade eder. Neden olduğu mekanik obstrüksiyon sonucu, tükrük bezinde gıda alımına eşlik eden şişme ve ağrı ile ortaya çıkar. Tabloya bakteriyel enfeksiyon eklenebilir. Semptomatik sialolitiazis oldukça nadir görülür ve insidansı 2,7-5,9/100.000 olarak bildirilmektedir. Olguların %80-90’ında submandübuler glandda taş izlenir, parotis glandı nadiren tutulur. Parotisteki taşların çoğu Stensen kanalının ekstraglandüler segmentinde yerleşir, intraparankimal taşlar ise daha nadir görülür. Bu yazıda kliniğimize, gıda alımını takiben sol preauriküler alanda şişlik ve ağız içine ani sıvı boşalması sonrası gerileyen aralıklı ağrı yakınmalarıyla başvuran bir olgu sunuldu. Görütüleme yöntemleriyle parankimal silolitiazis ile birlikte Stensen kanalında genişleme saptandı. Parotidektomi uygulanan hastada, operasyon sırasında parankim içinde Stensen kanalı girişine yerleşmiş parotis taşı saptandı. Hastanın postoperatif takibi sorunsuzdu.

Intraparenchymal Parotid Calculi: A Case Report

Akın İ., Mutlu M., Şimşek G.

Sialolithiasis refers to the formation of stones in salivary glands or duct of the glands. This condition results in a mechanical obstruction that causing repetitive swelling and pain in the glands during meals which can be complicated by bacterial infections. Symptomatic sialolithiasis is a rare condition with an incidence is 2.7-5.9/100.000. Most salivary gland stones occur in the submandibular gland (80-90%), parotid gland involvement is rare. Most of the parotid stones are located within the extraglandular portion of Stensen’s duct and intraparenchymal stones are rarely seen. In this paper we report a case who admitted our clinic with the complaints of swelling in the left preauricular area and intermittent pain that relieved after a sudden watery discharge in the mouth. Imaging studies showed enlargement of Stensen’s duct with parenchymal sialolithiasis. A parenchymal stone located in the entrance of the Stensen’s duct was detected during parotidectomy. Postoperative course was uneventful.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/1 21-24

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale