Sinonazal Hemanjioperisitoma

Dere H., Özcan K. M., Selçuk A., Akdoğan Ö., Özcan İ.

Hemanjioperisitoma tüm vasküler tümörlerin yaklaşık %1’ini oluşturan nadir bir mezenkimal tümördür. Hemanjioperisitomaların %15-30’u baş-boyun bölgesinde görülürken, bunların %15’i sinonazal bölgeden köken alır. Burun tıkanıklığı ve burun kanaması şikayeti ile polikliniğimize başvuran 51 yaşındaki bayan hastaya medial maksillektomi yapılarak sinonazal hemanjioperisitoma eksizyonu yapıldı. Takiplerinde ameliyat sonrası 21. ayında sfenoid sinüs ön duvarı hizasında lokal nüks saptanan hastanın kitlesi endoskopik olarak çıkarıldı. Hastanın daha sonraki 22 aylık takibinde nüks veya rekürrens saptanmadı. Sinonazal hemanjioperisitomalar; cerrahi olarak tedavi edilebilen, geç dönemde rekürrens ve metastaz potansiyeli nedeniyle uzun dönem takibin gerekli olduğu nadir vasküler tümörlerdir.

Sinonasal Hemangiopericytoma

Dere H., Özcan K. M., Selçuk A., Akdoğan Ö., Özcan İ.

Hemangiopericytoma is a rare mesenchymal tumor comprising about 1% of all vascular tumors. Fifteen to thirty percent of all hemangiopericytomas are encountered in the head and neck region, and 15% of those originate from the sinonasal area. They are believed to originate from the pericytes, the extravascular cells surrounding the blood vessels, and 5-10% of them show distant metastases. A sinonasal hemangiopericytoma was excised from a 51-year-old patient complaining of nasal obstruction and nose bleeding by medial maxillectomy. Twenty one months later, a recurrent mass at the level of the anterior sphenoidal wall was endoscopically excised. No recurrence or relapse was noticed during the next 22 months of the follow up. Sinonasal hemangiopericytoma is a rare vascular tumor which is treated surgically and should be followed up due to its potential of late recurrences and metastases.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/1 25-27

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale