Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Retrofarengal Amfizeme, Abse Formasyonuna ve Mediastinite Neden Olan Posterior Farenks Delici Yaralanması: Olgu Sunumu
 

Retrofarengal Amfizeme, Abse Formasyonuna ve Mediastinite Neden Olan Posterior Farenks Delici Yaralanması: Olgu Sunumu

Karaman M., Tek A., Tuncel A.

Travma sonucu oluşan farenks yaralanmaları yaygın olup medikal literatürde eskiden beri yayınlanmaktadır. Bazı delici yaralanma olgularında, retrofarengeal alandaki hava birikimi yan boyun yumuşak doku grafisinde gösterilmiştir. Bu durumun tanısı konamaz ve yeterli tedavi edilmezse hastada mediastinit gibi ciddi ve ölümcül komplikasyonlar gelişebilir. Bu çalışmada kan şekeri regüle olmayan diabetik hastada kemikli et nedeniyle oluşan delici yaralanma ve sonrasında gelişen retrofarengeal hava kolleksiyonu, abse formasyonu ve mediastinit değerlendirilmiştir. Ciddi şekilde yaşamı tehdit eden bu komplikasyon cerrahi drenaj, IV medikal tedavi ve kan şekeri regülasyonundan sonra kontrol altına alınmış ve bu komplikasyonlara yaklaşım tartışılmıştır.

Penetrating Injury To Posterior Pharynx Causing Retropharyngeal Emphysema, Abscess Formation and Mediastinitis:..

Karaman M., Tek A., Tuncel A.

Penetrating Injury To Posterior Pharynx Causing Retropharyngeal Emphysema, Abscess Formation and Mediastinitis: Case Report Pharyngeal injuries caused by trauma are common and reported previously in the medical literature. In some cases of a penetrating injury there is a collection of air in the retropharyngeal space that can be shown on lateral soft tissue radiography of the neck. If this condition is misdiagnosed or not treated, patients may develop severe and fatal complications such as mediastinitis. A case of a diabetic patient with unregulated blood glucose level and penetrating injury caused by a bony meat and followed by formation of retropharyngeal emphysema, abscess and mediastinitis, is reported. This fatal, life threatening complication is taken under control with surgical drainage, medical therapy and regulation of blood glucose level and the approach to these complications is discussed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/1 28-31

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale