Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Nadir Boyun Kitlesi Nedeni: Servikal Vertebra Kondromu
 

Nadir Boyun Kitlesi Nedeni: Servikal Vertebra Kondromu

Güney E., Öztürk M., Canöz Ö., Çağlı S., Yüce İ., Bayram A., Kurtsoy A., Okuducu H.

Kondrom kıkırdaktan gelişen, yavaş büyüyen, benign bir tümördür. Genellikle el ve ayakların tübüler kemiklerini tutar. Sadece %3’ü vertebrada görülür ve çoğunluğu lomber bölgededir. Servikal vertebra kaynaklı kondrom literatürde son derece nadirdir. Elli sekiz yaşında erkek hasta, boyun sol tarafında kitle ve sol el ile kolda kuvvet kaybı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Hasta kitleyi ilk olarak altı yıl önce fark etmiş ve altı yıl içinde kitle yavaş bir şekilde büyümüştü. Yapılan fizik muayene, radyolojik ve patolojik incelemeler sonucu kitle servikal vertebra kaynaklı kondrom tanısı aldı. Beyin cerrahisi ile birlikte yapılan ameliyatla tümör herhangi bir nöral ya da vasküler yapıya zarar vermeden tamamen çıkarıldı.

A Rare Cause Of Neck Mass: Cervical Vertebrae Chondroma

Güney E., Öztürk M., Canöz Ö., Çağlı S., Yüce İ., Bayram A., Kurtsoy A., Okuducu H.

Chondroma is a benign, slowly growing, cartilaginous tumor. It generally occurs in the tubular bones of hands and feet. It is localized in the spine in only %3 of cases, and most of them occur in the lumbar region. Chondroma is exceptionally rare in the cervical vertebrae. A 58-year-old male patient was presented with left arm and hand weakness and a left sided neck mass. He first noticed the neck mass six years ago and the mass slowly enlarged during last six years. The clinical diagnosis cervical vertebrae chondroma according to the physical, radiological and pathological examinations. The tumor was removed completely without any damage to the neural or vascular structures with collaboration of neurosurgery department.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/1 32-35

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale