Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Whiplash Injury Sonrası Gelişen Retrofarengeal Hematom Formasyonu
 

Whiplash Injury Sonrası Gelişen Retrofarengeal Hematom Formasyonu

Yalçın Ş., Keleş E., Orhan İ., Yıldırım H.

Servikal kırık olmaksızın gelişen retrofarengeal hematom oldukça nadirdir. Etyolojiye bakıldığında künt travmadan whiplash injuriye ve yabancı cisme kadar çeşitli faktörler yer almaktadır. Retrofengeal hematomun tanısı klinik muayene ve radyolojik teknikler yardımıyla konulur. Olguların çoğunda konservatif yöntem yeterli olurken, bazen büyük ve rezorbe olmayan hematomlarda cerrahi girişim gerekebilir. Bu çalışmada 52 yaşında erkek hastada whiplash injury sonrası hava yolu kompresyonuna sebep olan ve cerrahi girişim gerektiren retrofarengeal hematomlu olguyu sunuyoruz.

Retropharyngeal Hematoma Formation Following Whiplash Injury

Yalçın Ş., Keleş E., Orhan İ., Yıldırım H.

Retropharyngeal hematoma not associated with a cervical fracture is a rare occurrence. Etiologies range from blunt trauma to whiplash injury and foreign body ingestion. The diagnosis of retropharyngeal hematoma relies on a clinical examination and radiography. Treatment of retropharyngeal hematoma is conservative in the majority of cases, with close observation. Nevertheless, surgical intervention is sometimes indicated for large, non-resolving hematomas. We present the case of a 52-year-old man with retropharyngeal hematoma with a compromised airway due to whiplash injury, which required surgical intervention.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/2 58-62

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale