Hipoglossal Schwannoma

Tatar A., Altaş E., Yörük Ö., Altaş Ş. S.

Schwannomalar, periferik, kraniyal ve otonomik sinir kılıflarındaki schwann hücrelerinden kaynaklanan benign tümörlerdir. Baş ve boyun bölgesinde yerleşen schwannomlar genellikle kraniyal sinirlerin sensörial komponentlerinden kaynaklanır. Hipoglossal sinir ise saf motor sinir olması nedeniyle hipoglossal sinir schwannomları çok daha nadirdir. Hipoglossal schwannomlar genellikle sinirin intrakraniyal segmentinden kaynaklanır. Ekstrakraniyal olanlar ise çok daha nadirdir. Biz, 55 yaşında boynunun sol tarafında 4 yıldır büyüme gösteren, 4 x 5 cm çapında ağrısız kitle şikâyeti başvuran hastada görüntüleme yöntemleri ve ince iğne aspirasyon biyopsi tanı koymada yetersiz olması nedeniyle eksizyonel biyopsi ile schwannoma tanısı konulan bir olgu sunuyoruz. Kitle transservikal yaklaşımla hipoglossal sinirden disseke edilerek total eksize edildi. Bir yıllık takiplerinde nükse rastlanmayan hastanın takipleri devam ediyor.

Hypoglossal Schwannoma

Tatar A., Altaş E., Yörük Ö., Altaş Ş. S.

Schwannomas are benign tumors originating from the schwann cells surrounding periferic, cranial, and autonomic nerves. Schwannomas located in the head and neck region generally originate from the sensorial parts of the cranial nerves. Since the hypoglossal nerve is a pure motor nerve, schwannoma of the hypoglossal nerve is more uncommon. Hypoglossal schwannomas often arise from the intracranial segment of the nerve. Extracranial ones are more rare. Here, we present a 55-year-old patient who applied with a non-painful mass on the left side of the neck. The mass was 4 x 5 cm in diameter and had gradually grown in the last four years. Imaging modalities and fine-needle aspiration biopsy did not yield definitive diagnosis; thus, the diagnosis of schwannoma was established through excisional biopsy. The mass was dissected from the hypoglossal nerve and totally excised through transcervical approach. In the one-year follow-up, no recurrence was noted. The patient is still in the follow-up.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/2 63-66

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale