Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Baş Boyun Bölgesinin Pilomatriksomaları
 

Baş Boyun Bölgesinin Pilomatriksomaları

Akdoğan M.V., Kılıçarslan A., Dayangaç E., Babakurban T. S., Büyüklü A. F.

Pilomatriksoma kıl foliküllerinin pluripotent prekürsör matriks hücrelerinden gelişen, benign, ektodermal bir tümörüdür. Malherbe tümörü, kalsifiye epitelyoma, trikolemmal kist, trikomatriksoma bu tümörü tanımlamakta kullanılan diğer isimlerdir. Kulak burun boğaz hekimlerinin nadiren karşılaştıkları bir patoloji olduğu için ayırıcı tanıları güç olabilmektedir. Pilomatriksomaların en sık görüldükleri anatomik lokalizasyon baş-boyun bölgesi olmakla beraber kulakta nadir görülürler. Etyolojileri tam olarak bilinmemektedir ve kendiliğinden gerileme göstermedikleri için tedavileri total eksizyondur. Bu yazıda kulak lobulünde kitle nedeniyle başvuran 6 aylık bir hasta ve kulak heliksinin posteriorunda kitle nedeniyle başvuran 11 aylık diğer bir hasta sunulmuştur. Hastalarda tespit edilen lezyonlar eksize edilmiş ve spesmenlerin patolojik incelemesi pilomatriksoma ile uyumlu bulunmuştur.

Pilomatrixomas of the Head Neck Region

Akdoğan M.V., Kılıçarslan A., Dayangaç E., Babakurban T. S., Büyüklü A. F.

Pilomatrixoma is a benign, cutaneous tumor originating from pluripotential precursors of hair matrix cells. It is also called Malherbe’s tumor, calcifying epithelioma, tricholemmal cyst or trichomatrixoma. Ear, nose and throat doctors rarely see pilomatrixomas, so their differential diagnosis may be difficult for this reason. Pilomatrixomas are most commonly found in the head and neck area but are rarely seen in the ear. The etiology of this tumor is not known clearly and they do not regress spontaneously. Therefore the treatment of pilomatrixomas is total excision. In this report, a 6 months old patient with a mass on his lobule of ear and 11 months old patient with a mass on his posterior helix of ear were presented. These lesions were excised and histopathological examinations of the specimens were reported as pilomatrixomas.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/2 67-70

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale