Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » İki Olguda Timpanik Membran Hemanjiomu
 

İki Olguda Timpanik Membran Hemanjiomu

Göçmen H., Emir H., Uzunkulaoğlu H., Tüzüner A., Kaptan K. Z.

Hemanjioma, sık rastlanan benign ve vasküler bir tümör tipidir. Kavernöz ve kapiller hemanjiomlar olmak üzere başlıca iki gruba ayrılır. Timpanik zar, bu tümörün nadir olarak görüldüğü bir lokalizasyondur. Daha çok posterior kadranda koyu mor renkli lezyonlar olarak göze çarparlar. Timpanik zarın hemanjiomlarının ayırıcı tanısının glomus timpanikum, piyojenik granüloma ve karsinoma ile yapılması gerekir. Genellikle asemptomatik olmakla birlikte, kulak ağrısı, kulak akıntısı ve iletim tipi işitme azlığına da neden olabilen timpanik zar hemanjiomasında tedavi, lezyonun total olarak eksize edilmesidir. Literatür incelendiğinde, şimdiye kadar sadece 10 timpanik zar hemanjioma vakasına rastlanmıştır ve bu makalede, timpanik zar hemanjiomlu iki yeni olgu tartışılmıştır.

Tympanic Membrane Hemangioma in Two Cases

Göçmen H., Emir H., Uzunkulaoğlu H., Tüzüner A., Kaptan K. Z.

Hemangioma is a common benign vascular tumor. They can be grouped into two main subtypes as cavernous and capillary hemangiomas. Tympanic membrane is a very rare site of localization. They generally occur as dark purple colored lesions at the posterior quadrant of the tympanic membrane. Tympanic membrane hemangiomas can be misdiagnosed as glomus tympanicum, pyogenic granuloma or carcinoma. Although they are usually asymptomatic, they can also cause otalgia, otorrhea and conductive hearing loss. The therapy for tympanic hemangioma is total excision of the lesion. When we reviewed the literature, we found only 10 cases of tympanic hemangiomas, and in this paper, we discussed two new cases.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/2 71-73

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale